กอ.รมน.จ.ขอนแก่น ติดตามและวางแผนรับมือสถานการณ์ภัยความมั่นคงในพื้นที่

กอ.รมน.จ.ขอนแก่น ติดตามและวางแผนรับมือสถานการณ์ภัยความมั่นคงในพื้นที่

ติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญ เช่น การจัดสรรที่ดินกองทัพให้ประชาชนใช้ประโยชน์ การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การแก้ไขปัญหายาเสพติด การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และการเปลี่ยนผ่านระบบเกณฑ์ทหารไปเป็นแบบความสมัครใจ


วันนี้(15 ก.พ.2567) ที่ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น อาคารศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในฐานะ ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายพันธ์เทพ เสาโกศล รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญ เช่น การจัดสรรที่ดินกองทัพให้ประชาชนใช้ประโยชน์ การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การแก้ไขปัญหายาเสพติด การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และการเปลี่ยนผ่านระบบเกณฑ์ทหารไปเป็นแบบความสมัครใจ ซึ่งผลการทำงานเป็นไปตามเป้าหมาย เช่น การรณรงค์ลดการเผา ทำให้มีการเผาป่า วัชพืชที่น้อยลง ฝุ่นจากการเผาก็ลดลง  แต่ก็พบความยากลำบากในการปฏิบัติงานในบางด้าน เช่น ปัญหายาเสพติด ที่พบผู้ป่วยด้านจิตเวชมากขึ้น ซึ่งทางหน่วยที่เกี่ยวข้องได้เตรียมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว


ที่ประชุมมีมติให้ยกระดับความเข้มข้นในด้านการดูแลประชาชนให้รู้เท่าทันแกงค์มิจฉาชีพ ที่ยังพบมีผู้ถูกหลอกอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการช่วยเหลือประชาชนด้านกฏหมายด้วย การให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดมากขึ้น นอกจากนี้ให้หน่วยด้านการศึกษา จัดกิจกรรมในลักษณะบ่มเพาะเยาวชนในการร่วมทำความดี หรือกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ และประการสำคัญให้ทุกหน่วยได้ช่วยกันในการป้องกันการละเมิดต่อสถาบันสำคัญของประเทศ.

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น