ขอนแก่นพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ระบบน้ำชลประทานเพียงพอในหน้าแล้งปีนี้

ขอนแก่นพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ระบบน้ำชลประทานเพียงพอในหน้าแล้งปีนี้

ผู้สื่อข่าว ได้รายงานว่า เมื่อวันที่ 15 กพ 67 ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายยุทธพร พิรุณสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพื่อเตรียมการ ตามมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง ที่กำลังจะมาถึง โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม


รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นแจ้งว่าจากการรายงานของศูนย์อุตินิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่าจากนี้ไปฝนจะตกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมฝนจะตกในพื้นที่ขอนแก่นน้อยมากและน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของปีที่ผ่านมาด้วยทำให้ต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งโดยทาง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งว่าขอนแก่นปีนี้จะมีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งจำนวน 10 อำเภอ จาก 26 อำเภอ จำนวน 44 ตำบล ซึ่งถือว่าน้อยเพราะขอนแก่นนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้ให้ทุกอำเภอทำฝายแกนดินซีเมนต์ปี 66 ทำไปกว่า 70 จุดปี 2567 ทำเพิ่มอีก 73 ฝาย และฝายชะลอน้ำอีกกว่า 341 ฝายทำให้ช่วยให้มีน้ำไว้ใช้หน้าแล้งส่วนหนึ่ง

ประกอบกับปี 2566 จังหวัดขอนแก่นมีน้ำในระบบชลประทานและน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์มีปริมาณกักเก็บจำนวนมากทั้งจังหวัด ณ ปัจจุบันมีน้ำอยู่กว่า 70% ของความจุอ่าง ทำให้ปีนี้ในระบบชลประทานสามารถใช้น้ำได้อย่างเต็มที่และมีบางจุดที่ต้องการน้ำเพื่อเข้าสู่ระบบประปาซึ่งตอนนี้ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 กำลังดำเนินการสูบน้ำเติมน้ำเข้าสู่ระบบประปาในสามอำเภอ 5 จุด ที่อำเภอแวงน้อย สามจุด ที่น้ำพอง 1 จุดและที่หนองเรือ 1 จุดซึ่งจะมีน้ำใช้เพียงพอไปจนถึงเดือนสิงหาคมปีนี้และมีแผนสำรองไว้รองรับด้วยหากสถานการณ์แล้งต่อเนื่อง

สำหรับแหล่งน้ำขนาดกลางมี 14 แห่งมีน้ำใช้ได้จำนวนเพียงพอ 13 แห่งมีที่อ่างเก็บน้ำโสกรวกที่อำเภอภูเวียงแห่งเดียวที่ตอนนี้มีน้ำอยู่ 30 % ของความจุอ่าง ขณะที่ความต้องการใช้น้ำในจังหวัดขอนแก่นทั้งปี ด้านอุปโภค บริโภคมีน้ำดิบเพียงพอสำหรับการผลิตน้ำประปา และ สำหรับความต้องการใช้น้ำทั้งปีของจังหวัดขอนแก่น จะอยู่ที่ประมาณ 3,743 ล้าน ลบ.ม. แยกเป็นด้านอุปโภค บริโภค 68.38 ล้าน ลบ.ม. ด้านการเกษตร 3,357 ล้าน ลบ.ม. รักษาระบบนิเวศน์ 182.5 ล้าน ลบ.ม. และด้านอุตสาหกรรม 136.05 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งปีนี้ถือว่าเพียงพอ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นฝากให้ทุกอำเภออย่าชะล่าใจขอให้ทำการสำรวจและหากต้องการให้หน่วยงานไหนช่วยด่วนให้รีบแจ้งเพราะจังหวัดอื่นๆก็ประสบปัญหาเขาอาจจะของเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีอยู่ตามศูนย์ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่นเอาไปใช้ก่อนได้เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น