ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเตือนประชาชนมีการ แอบอ้างธนาคารแห่งประเทศไทยในการตรวจสอบและรับรองเงินทุนจากต่างประเทศ 

ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเตือนประชาชนมีการ แอบอ้างธนาคารแห่งประเทศไทยในการตรวจสอบและรับรองเงินทุนจากต่างประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย   ได้ประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชน ทราบถึงมีกลุ่มกลุ่มวิชาชีพแอบอ้างชื่อธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการชักชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการสินเชื่อด่วนดอกเบี้ยต่ำ   การลงทุนหรือประกอบธุรกิจที่ได้รับผลตอบแทนสูงเกินจริง  โดยอ้างว่าเงินทุนจากต่างประเทศที่ใช้ในโครงการผ่านการตรวจสอบและรับรองจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว   ซึ่งผู้เข้าร่วมกลุ่มซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องชำระค่าดำเนินต่างๆ  เช่นค่าลงทะเบียน   ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย   หรือต้องนำเงินมาร่วมลงทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์จากโครงการ     แต่เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งก็ปรากฏความจริงว่าเป็นการหลอกลวงหรือไม่มีเหตุการณ์ตามที่กล่าวอ้าง   ทำให้ประชาชนหลายรายได้รับความเดือดร้อนจากการสูญเสียเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น