กอ.รมน.จ.ขอนแก่น” จัดติวเข้ม “รู้เท่ากลโกงออนไลน์”

“กอ.รมน.จ.ขอนแก่น” จัดติวเข้ม “รู้เท่ากลโกงออนไลน์”

กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หัวข้อ”รู้เท่ากลโกงออนไลน์” เพื่อ ให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์และภัยคุกคามเฉพาะกรณีด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้คำแนะนำ และติดตามในการบูรณาการเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ ให้มีความตระหนักรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ และภัยคุกคามทางไซเบอร์และภัยคุกคาม

เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 67 ที่ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น พ.อ.สุรพงษ์ ยอดอินทร์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ขอนแก่น (ท.) ให้การต้อนรับ นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รอง ผอ.รมน.จังหวัด ขอนแก่น (พ.) ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯและเวลา 11.00 ร่วมให้การต้อนรับ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง มทน.2 รอง ผอ.รมน.ภาค 2(1) เดินทางมาตรวจติดตามสังเกตการณ์ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น
พ.อ.สุรพงษ์ ยอดอินทร์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ขอนแก่น (ท.) กล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้ในหัวข้อเรื่อง ” รู้เท่าทันกลลวงออนไลน์” โดยมีวิทยากรจาก ภ.ตร.ภาค 4 ในการบรรยายให้ความรู้ วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมฯ ครั้งนี้เพื่อ ให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์และภัยคุกคามเฉพาะกรณีด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้คำแนะนำ และติดตามในการบูรณาการเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ ให้มีความตระหนักรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ และภัยคุกคามทางไซเบอร์และภัยคุกคาม เฉพาะกรณี ในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนักรู้ เกี่ยวกับเหตุการณ์ ภัยคุกคามด้านความมั่นคง ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ และการป้องกันแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ผลการปฏิบัติ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลในพื้นที่รับผิดชอบ ของแต่ละหน่วยงานในโอกาสต่อไป.

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น