หอการค้า จ.ขอนแก่น ทำงานเขิงรุก“การส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่”

หอการค้า จ.ขอนแก่น ทำงานเขิงรุก“การส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่”

เพื่อรวมกลุ่มวางแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้านอาหาร ท่องเที่ยวและไมซ์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในจังหวัดขอนแก่น เป็นการนำเสนอแนวคิดกิจกรรมที่กำลังเตรียมการ และรวบรวมข้อมูลปฏิทินกิจกรรม และเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจ
เมื่อเวลา 13.00 วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ห้องประชุมคุวานนันท์ชั้น 2 หอการค้าจังหวัดขอนแก่น นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น เเละคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดขอนแก่น จัดงานประชุมหารือเรื่อง “การส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่” โดยมีนายยุทธพร พิรุณสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน เเละหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้อง


นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่าการจัดประชุมหารือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรวมกลุ่มวางแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้านอาหาร ท่องเที่ยวและไมซ์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในจังหวัดขอนแก่น เป็นการนำเสนอแนวคิดกิจกรรมที่กำลังเตรียมการ และรวบรวมข้อมูลปฏิทินกิจกรรม และเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจ เพื่อให้การหาข้อเสนอเป็นไปในวงกว้างและเกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายหอการค้าจังหวัดขอนแก่นจึงจัดหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูลและหาความร่วมมือ เพื่อทำความเข้าใจและรับฟังจากทุกภาคส่วน และจัดแผนผลักดันต่อไป.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น