งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น  นายพงษ์ศักดิ์  ปรีชาวิทย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น   ได้เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 27  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน   โดยมีนายกิตติภพ   แสงฤทธิ์   ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  6 ขอนแก่น  ได้กล่าวรายงาน   กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน  ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งมีอยู่ 12 แห่งทั่วประเทศ     จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติในรอบคัดเลือก   เพื่อหาผู้ชนะเลิศทุกสาขาไปแข่งขันในระดับชาติครั้งที่ 27 ที่กรุงเทพฯ     สถาบันพัฒนาฝีมือแรง แรงงาน 6 ขอนแก่นได้ร่วมกับสถาบันฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี    สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานในเครือข่ายอีก 7 จังหวัดประกอบด้วย    จังหวัดกาฬสินธุ์    สกลนคร   หนองคาย   หนองบัวลำภู    มหาสารคาม    จังหวัดเลย และจังหวัดบึงกาฬรวม 9 จังหวัด    ได้ร่วมกันกำหนดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติขึ้น     ในระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม   ทั้งนี้เพื่อจูงใจและสนับสนุนให้แรงงานไทยมีความพร้อมที่จะพัฒนาที่จะพัฒนาฝีมือของตนเองให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้และทัดเทียมกับมาตรฐานสากลและรองรับยุทธศาสตร์ของชาติในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงในการเข้าสู่ thailand 4.0     เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงฝีมือเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานในระดับภาคและระดับชาติ   ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนและประ ชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของกำลังแรงงานฝีมือและเพื่อยกฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมกำลังแรงงานฝีมือ    โดย การแข่งขันฝีมือแรงงานได้กำหนดสาขาแข่งขันจำนวน 25 สาขา เป็นประเภทเยาวชนอายุระหว่าง 15 ถึง 20 ปี   และจำนวน 24 สาขาแข่งขันร่วมกับภาคเอกชน ทั้งนี้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันในแต่ละสาขาจะได้เป็นตัวแทนเข้าไปแข่งขันฝีมือแรงงานระดับชาติต่อไป  ชมคลิปวีดีโอ ครับ

 

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น