ปปท.เขต 4″ จัด Pacc cinnect ถกเครือจ่ายเฝ้าระวังการทุจริต ภาครัฐ

ปปท.เขต 4″ จัด Pacc cinnect ถกเครือจ่ายเฝ้าระวังการทุจริต ภาครัฐ

ปปท.เขต 4 จัดประชุม เชิงปฏิบัติการ โครงการเครือข่ายปปท. เฝ้าระวังการทุจริต “pacc Connect” ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยการเปิดเวทีสาธารณะ ชี้แจงในการป้องปราม ปราบปราม ป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริตในภาครัฐ ให้กับประชาชนในพื้นที่ มีส่วนผิดชอบ เฝ้าระวังการโกง


เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 5 มีนาคม 2567 ที่ ศาลากิตติวัฒนานุสรณ์ วัดอัมพวนาราม บ้านป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น นายจิรวัฒน์ สุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 4 เป็นประธานการประชุม เชิงปฏิบัติการ โครงการเครือข่ายปปท. เฝ้าระวังการทุจริต “pacc Connect” ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยการเปิดเวทีสาธารณะ ในการป้องปราม ปราบปราม ป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริต ในภาครัฐ เท่านั้น ในส่วนคดีทุจริตอื่นๆจะต้องส่งต่อให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบเช่น ป.ป.ช. โดยมี นายยงยุทธ บวรธนเรืองกุล ผอ.กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ปปท.เขต 4 เป็นวิทยากรในการบรรยาย พร้อมทั้ง น.ส.กนกพร แสงเฉวตร,น.ส.วรรณภา อินทร์ช้าง,น.ส.ปณิดา ยศปัญญา คณะทำงาน ปปท.เขต 4 ร่วมดำเนินการ ซึ่งมี ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ รองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่น,นายประณต มิ่งขวัญ ธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่น, ,นายวีรวัฒน์ นามวงศ์ กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น,นายหมวดตรีชูไทยวงศ์บุญมี ที่ปรึกษาธรรมมาภิบาล จังหวัดขอนแก่น เครือข่ายพัฒนาชุมชน9 หมู่บ้าน จำนวน 70 คน ร่วมในการเปิดเวทีสาธารณะในครั้งนี้
นายจิรวัฒน์ สุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 4 กล่าวว่า

ในการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ชี้แจงภารกิจ บทบาทหน้าที่ ของ ป.ป.ท.เขต 4 ให้กับเครือข่ายพัฒนาชุมชน 9 หมู่บ้าน จำนวน 70 คน ของ ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ในครั้งนี้ เพื่อทำความเข้าใจ ตลอดจนสร้างความร่วมมือในการป้องกันการทุจริตในการเฝ้าระวัง ในส่วนของพื้นที่ๆเขาดูแลอยู่อาศัยอยู่ ว่ามันมีการทุจริตหรือว่าเป็นการที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของข้าราชการอย่างไร และรวมถึงการเฝ้าระวังพวกเป้าหมายอย่างเดียว ซึ่ง ทาง ป.ป.ท.นั้นต้องการลดการทุจริตลดข้อร้องเรียน ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่อยากจะให้ประชาชน ในฐานะที่อยู่ในพื้นที่ร่วมกันดูแลเฝ้าระวังในเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นผลประโยชน์โดยตรงกับทางประชาชนเอง
ด้าน นางจิระประไพ เชื้อสาวะถี อายุ 59 ปี อาศัยอยู่หมู่ 2 ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น อาชีพเกษตรกร เป็นภรรยาผู้ใหญ่บ้าน 2 กล่าวว่า ทราบข้อมูลมาจากผู้ใหญ่บ้านให้มาร่วมประชุม คิดว่าในครั้งนี้จะได้ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อนำไปต่อยอดบอกกล่าวให้ชุมชนได้รับทราบเพื่อมิให้ได้กระทำผิด และหลีกเลี่ยง เพราะในส่วนตัวก็มีความศรัทธาในองค์กร ป.ป.ช.และป.ป.ท.เพราะสามารถที่จะช่วยขจัดยับยั้งการทุจริตในบ้านในเมือง.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น