ชื่นมื่น งานวันนักข่าวขอนแก่น ที่ รร เจริญธานี

ชื่นมื่น งานวันนักข่าวขอนแก่น ที่ รร เจริญธานี

เพราะเราเป็นนักข่าว ที่เป็นมากกว่า การทำข่าว
วันที่ 5 มีนาคม 2567 เป็นที่สำคัญต่อพวกเราชาวสื่อ เพราะวันนี้เป็น วันนักข่าว หรือวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ เพราะพวกเรานอกจากจะทำหน้าที่คอยสอดส่อง เป็นหูเป็นตา นำเสนอข่าว และเรายังได้ช่วยเหลือสังคมไปพร้อมกับการทำข่าวด้วย
เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 5 มีนาคม 2567 บริเวณสระว่ายน้ำกลางแจ้ง ชั้น 4 โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น เขตเทศบาลนครขอนแก่น พล.ท.ดร.สมชาติ แน่นอุดร นายทหารราชองครักษ์พิเศษ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน งานสังสรรค์วันนักข่าว และวันสื่อสารมวลชน ของชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์และนักจัดรายการจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสุรชัย อักฌราศิวะโรจน์ ผู้เริ่มก่อการสมาคมสื่อมวลชน จ.ขอนแก่น ในฐานะตัวแทนสื่อมวลชน จ.ขอนแก่น กล่าวรายงาน ต่อจากนั้นในเวลา 19.30 น.พระอาจารย์ฮอนด้า วาทสทโท. ดร.ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีนวล ขึ้นกล่าว ถึงความสัมพันธ์ของสื่อมวลชนกับพระพุทธศาสนา และความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารจุฬามณีเจดีย์สถานโรงเรียนประภัสสรวิทยา วัดศรีนวล และในเวลา20.00 น. ชมการแสดงโชว์ของยิมยาสนามติกลีลา ที่ไปแข่งขันนานาชาติเดี่ยวเหรียญทอง และแข่งขันแบบกลุ่มทีม 4 คน เหรียญเงินพระราชทานจาก กรมสมเด็จพระเทพฯ จากแมตซ์การแข่งขันยิมนาสติกลีลา ออมสินชิงแชมป์แห่งประเทศไทย และวันนี้จะมาโชว์ยิมนาสติกเดี่ยว


โดยมี พล.ต.ท.ชูรัตน์ ปานเหง้า อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภาค 4, นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น,นายยุทธพร พิรุณสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ,นายกรชวาลวิชญ์ ชัยพีรวัส นอภ.น้ำพอง ,นายสหชาติ พิลาออน ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กฟผ.,รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวณิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่น,อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นตัวแทนของรศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาลัยขอนแก่น, นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายก อบจ.ขอนแก่น,นายวิศลย์ ปรีชา รองผู้อำนวยการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ดร. วรโชติ พัฒน์ดำรงจิตร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.สนามบินและเจ้าของโรงแรมเจริญธานี,พ.ตอ.ประศาสตร์ แน่นอุดร ผกก.สภ.กระนวน, นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ช ทวี (CHO)  นายชัชวาล เหล่าชื่นชมกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น างขโลทร กองพันธ์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 1 นางเพ็ญประภา ซุยกระเดื่อง ครูเชี่ยวชาญ ร.ร.กัลยาณวัตรตัวแทน ดร.สุรเชษฐ รูปต่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร  ,น.ส.รติรัตน์ ชนะกาศรี รอง ผอร.ร.บ้านทุ่ม .นายสิทธิศักดิ์ พิบูลรัตน์ รอง ผอ.ร.ร.บ้านม่วง , น.ส.วัลย์ณรัตน์ ศรีไสย หัวหน้างาน ประชาสัมพันธ์คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น,นางทัศนีย์ เรืองวงศ์วิทยา นักประชาสัมพันธ์ มทร.อีสานวิทยาเขตขอนแก่น,น.ส นิศราวรรณ ไพบูลย์พรพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเครือข่ายและกิจกรรมพิเศษ สำนักงานส่งเสริมอัจริยภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ภายในงาน ดร.กรรณิกา ยอดสง่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  ได้สนับสนุนเครื่องดื่มน้ำพั้นซ์และอาหาร ตลอดจน ดร.อรทัย สันติเมทดล ผู้ผอ.ร.ร.เมทินีดล ขอนแก่น,นางโฉมสุดา วโนทยาโรจน์ บอร์ดบริหารตลาดต้นตาล ที่สนับสนุนเครื่องดื่มและอาหาร, , นายธาดา พรมสาขา ณ สกลนคร รองนายก อบจ.ขอนแก่น,นายวุฒิพร ศรีมังกรแก้ว ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง เขต 2 ที่สนับสนุเครื่องดื่มนายเฮง ทองแท่งไทย ประธานกลุ่มเทพประทานพรกรุ๊ป, ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ห้างร้านองค์กรเอกชน และพี่น้องสื่อมวลชน ร่วมงานอย่างคับคั่ง เต็มพื้นที่ของสระว่ายน้ำกลางแจ้ง


พล.ท.ดร.สมชาติ แน่นอุดร นายทหารราชองครักษ์พิเศษ กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดี วันที่ 5 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันนักข่าว ซึ่งถือว่าบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชน นั้นเป็นฐานันดร 4 มาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของพวกเราท่าน ทำหน้าที่เป็นกระจกสะท้อนเรื่องราว ในชีวิตประจำวัน ให้ทราบต่อสังคม ซึ่งในรอบปีจะมี 1 ครั้งที่จะได้มาพบปะสังสรรค์พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนวิสัยซึ่งกันและกัน โดยส่วนตัวแล้วกระผมมีความผูกพันกับสื่อมวลชน มาตั้งแต่เมื่อครั้งรับราชการเป็นอัยการที่จังหวัดขอนแก่น รักใครผูกพันประดุจญาติที่พี่น้อง ดังนั้นจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสื่อมวลชนจะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารตีแผ่ เรื่องราวให้สาธารณชนทราบ แต่อย่างว่าปัจจุบันนี้มีวลี 1 ที่เขาพูดกันว่า”ข่าวร้ายลงสีขาวดีเสียตังค์”อันนี้ก็แล้วแต่ทุกท่านจะนำไปวิเคราะห์ สุดท้ายนี้ขอให้การจัดงานในวันนี้ล่วงสำเร็จไปได้ด้วยดีขออำนวยอวยพรให้ท่านทำหน้าที่ของท่านอย่างเต็มที่เต็มความสามารถเพื่อประชาชนต่อไป
ด้าน นายสุรชัย อักฌราศิวะโรจน์ ผู้เริ่มก่อการสมาคมสื่อมวลชน จ.ขอนแก่น ในฐานะตัวแทนสื่อมวลชน จ.ขอนแก่น กล่าวว่าขอท้าวความเรื่องการจัดงานวันนักข่าวของชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์และนักจัดรายการประจำจังหวัดขอนแก่นขอให้ทราบดังสังเขปดังต่อไปนี้ เริ่มต้นเดิมทีนายถาวร บุตรชาดา อดีตหัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์แนวหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อดีตนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น)ได้ทำการดำเนินการจัดงานวันนักข่าวขึ้นที่ ร้านอาหารแก่นรสริมบึงแก่นนครในปี 2544 ต่อมาได้ย้ายมาจัดที่ บ้านคุ้มนักข่าว และได้ดำเนินการจัดต่อเรื่อยมา จนมาจัดที่หมู่บ้านวราสิริริมบึงแก่นนคร ของนายสุพล บุญชื่นชม ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์มติชนและข่าวสด และจัดเลื่อยมาจนมีการมาปักหลักจัดที่สระว่ายน้ำกลางแจ้งชั้น 4 ของโรงแรมเจริญธานีและดำเนินการจัดติดต่อเรื่อยมา จนกระทั่งถึงปัจจุบัน โดยได้รับ ความอนุเคราะห์จากทุกภาคส่วนมาร่วมงาน เพื่อที่จะได้เสวนาแลกเปลี่ยนบทบาทของสื่อมวลชนและภาคีเครือข่ายหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชนให้ขับเคลื่อนนโยบายตลอดจนเป็นกระจกสะท้อนสังคมด้วยดี.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น