คปภ ขอนแก่น จัดกิจกรรม “ตื่นรู้ พ.ร.บ. ก่อนเป็นผู้ประสบภัย“

คปภ ขอนแก่น จัดกิจกรรม “ตื่นรู้ พ.ร.บ. ก่อนเป็นผู้ประสบภัย“

เมื่อเร็ว ๆ นี้. ที่ หอประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย(คปภ.) จัดกิจกรรม “ตื่นรู้ พ.ร.บ. ก่อนเป็นผู้ประสบภัย“ ตามโครงการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการจัดทําประกันภัย พ.ร.บ. ของรถจักรยานยนต์

โดยวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลจำนวนรถจักรยานยนต์และสถานะการจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. ของแต่ละพื้นที่ และรณรงค์ให้ประชาชนเจ้าของรถตระหนักถึงความสำคัญในการจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. รับรู้ถึงหน้าที่และสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย อย่างทั่วถึง ผ่านกลไกของเครือข่ายความร่วมมือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลในเมือง ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น และตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

โดยมีนายขินกร แก่นคง นายอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น คณะผู้บริหารสำนักงาน คปภ. และรหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ข้าร่วมจัดกิจกรรมครั้งนี้เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น