สมาคมกีฬาขอนแก่น”ส่งตัวนักกีฬาเมืองหมอแคน ร่วมชิงชัยกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์”

สมาคมกีฬาขอนแก่น”ส่งตัวนักกีฬาเมืองหมอแคน ร่วมชิงชัยกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์”

จังหวัดขอนแก่น โดยสมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น ส่งตัวนักกีฬาเยาวชน เจ้าหน้าที่ทีม ตัวแทนจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วงมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์” ซึ่ง จะมีขึ้นในวันที่ 21 – 31 มีนาคม 2567 ณ จังหวัดราชบุรี
เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 15 มีนาคม 2567 ที่หน้าห้องสมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น นายพงษ์เทพ มุสิเกตุ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีส่งตัวนักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม ตัวแทนจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์” ซึ่ง จะมีขึ้นในวันที่ 21 – 31 มีนาคม 2567 ณ จังหวัดราชบุรี พร้อมสนับสนุนชุดวอร์ม และค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวนทั้งสิ้น 1,409,836 บาท โดยมี ดร.กรกช วรรณไชย กรรมการบริหารฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กสมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน ดร.สายัณห์ ผาน้อย อุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น และคณะกรรมการ ครูผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ทีม ร่วมส่งตัวนักกีฬา
ดร.กรกช วรรณไชย กรรมการบริหารฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กล่าวรายงานว่า สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น ใคร่ขอนำเรียน เสนอเพื่อโปรดทราบดังนี้ นักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม ตัวแทนจังหวัดขอนแก่น ที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์” เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 34 ชนิด กีฬา นักกีฬา 300 คน ผู้ฝึกสอน 84 คน รวมทั้งหมด 384 คน ด้านการสนับสนุน สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น ให้การสนับสนุนงบประมาณสำหรับนักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม แยกเป็น


สนับสนุนชุดเสื้อวอร์ม,สนับสนุนเงินเบี้ยเลี้ยง งบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นเงิน 1,409,836 บาท ในลำดับต่อไป เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาเจ้าหน้าที่ทีมตัวแทน
ด้าน นายพงษ์เทพ มุสิเกตุ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น กล่าวให้โอวาทว่า เนื่องจากว่าทุกท่านที่เป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่น ไม่ว่าจะเป็น ผู้ควบคุมทีม เจ้าหน้าที่ ทีม ผู้ฝึกสอนและนักกีฬา ทุกคนต่างทุ่มเท แรงกาย แรงใจ เสียสละเวลา และหน้าที่ส่วนตัว เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 21 – 31 มีนาคม 2567 ณ จังหวัดราชบุรี ต่างก็มุ่งหวังชัยชนะอันจะนำมาซึ่ง ชื่อเสียงของจังหวัดขอนแก่น และครอบครัว สำหรับการเดินทางจากจังหวัดขอนแก่น ไปยังจังหวัดราชบุรี ระยะทางอาจจะผ่านหลายจังหวัด ก็ขอให้ทุกท่าน ระมัดระวัง อย่าประมาท มีสติ และขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับ ทั้งขอส่งแรงใจ ไปเชียร์ นักกีฬาทุกท่าน ให้ได้รับชัยชนะกลับมา ให้ชาวจังหวัดขอนแก่นของเราได้ชื่นชม ในกรแข่งขันนักกีฬาทุกคนจะต้องตระหนักเสมอว่า การแข่งขันกีฬา จะต้องรู้จัก คำว่า รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬาเสมอ จึงจะถือว่าเป็นนักกีฬาที่ดี


ในนามสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น ต้องขอขอบคุณ ประธานฝ่ายกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีม และนักกีฬา ทั้ง 34 ชนิดกีฬา ที่จะร่วมมือร่วมพลังกัน สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดขอนแก่น ของเรา ในการที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์” ณ จังหวัดราชบุรี สำหรับนักกีฬาและผู้ฝึกสอน มีกีฬาให้แข่งขันต่อเนื่องตลอดทั้งปี เชื่อว่านักกีฬา ผู้ควบคุมทีม และผู้ฝึกสอนทุกคนคงจะเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทาง และในด้านร่างกายกันไปอย่างดี.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น