เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม”พบ ปชช.ยกทัพบริการด้านต่าง ๆ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม”พบ ปชช.ยกทัพบริการด้านต่าง ๆ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานภาคราชการและภาคเอกชนในพื้นที่ ยกทัพบริการด้านต่าง ๆ ส่งตรงถึงมือพี่น้องประชาชน ในโครงการเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม พบประชาชน ประจำปี 2567
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2567 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม กำหนดจัดโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2567 ขึ้นที่ บริเวณวัดโนนหาม บ้านเหล่าเกวียนหัก ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีนางฐิติรัตน์ อุดมวรรธน์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม เป็นประธานเปิดโครงการฯ นางพิลาศลักษณ์ พรกุณา ปลัดเทศบาลเมืองบ้านทุ่มกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ ซึ่งมีประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม สนใจเข้าร่วมงานและรับบริการด้านต่าง ๆ


นางฐิติรัตน์ อุดมวรรธน์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม กล่าวว่า เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ได้ดำเนินงานโครงการเทศบาลพบประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งเป็นการเข้าถึงประชาชนเชิงรุกในรูปแบบที่แตกต่างหลากหลาย โดยนำบริการต่าง ๆ ของภาคราชการและเอกชนในพื้นที่ออกสู่ประชาชน รวมถึงเป็นการเพิ่มช่องทางการรับฟังปัญหาความเดือนร้อนและความต้องการของประชาชน อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนได้อย่างตรงจุดและทันท่วงที เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของชาวบ่อยางอย่างยั่งยืน


นางฐิติรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยในปี 2567 ได้บูรณาเชิงรุกการร่วมกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน กิจการและห้างร้านต่าง ๆ ในพื้นที่ ออกให้บริการมากมาย มีทั้งในส่วนของการให้บริการ การให้คำแนะนำ/ปรึกษา เช่น บริการ, บริการรับขึ้นทะเบียน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเด็กแรกเกิด, บริการจัดหางาน ขึ้นทะเบียนสมัครงาน ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง, บริการด้านการสาธารณสุข และตรวจสุขภาพพื้นฐาน แนะนำด้านสุขภาพ , บริการตัดผมฟรี, บริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ฟรี, บริการซ่อมรถจักรยานยนต์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องในราคาพิเศษ พร้อมตรวจสอบสภาพรถ, บริการด้านประปา และโทรคมนาคม, บริการรับชำระภาษีและบริการรับชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ, บริการให้ความรู้ต่าง ๆ บริการด้านประกันสังคมและให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายเบื้องต้นที่ประชาชนควรทราบ และบริการอื่น ๆ อีกมากมาย.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น