กาชาด ขอนแก่น มอบถุงยังชีพช่วยเหลือ ผู้ถูกพายุฤดูร้อนถล่ม อ.หนองเรือ100 หลังคาเรือน

กาชาด ขอนแก่น มอบถุงยังชีพช่วยเหลือ ผู้ถูกพายุฤดูร้อนถล่ม อ.หนองเรือ100 หลังคาเรือน

เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยในพื้นที่อำเภอหนองเรือเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 เบื้องต้นจำนวน 100 หลังคาเรือน


เมื่อวันนี้ 21 มีนาคม 2567 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า ที่ บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยกรรมการและที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ นายทวิช พิมพะ นายอำเภอหนองเรือ กิ่งกาชาดอำเภอหนองเรือ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยในพื้นที่อำเภอหนองเรือเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 เบื้องต้นจำนวน 100 หลังคาเรือน


สืบเนื่องมาจากวันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น.ได้เกิดเหตุพายุฤดูร้อน ฝนตกหนักลมกระโชกแรง(เหตุวาตภัย) ในเขตพื้นที่ตำบลโนนทันและตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ โดยนายทวิช พิมพะ นายอำเภอหนองเรือ ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือราษฎรในเบื้องต้น พบบ้านเรือนราษฎรเสียหายจำนวน 2 ตำบล ประกอบด้วย1.ตำบลโนนทัน 4 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่ 3 เสียหายบางส่วน 4 หลัง,หมู่ที่ 4 เสียหายบางส่วน 5 หลัง, หมู่ที่ 9 เสียหายบางส่วน70 หลัง, เสียหายทั้งหลัง – จำนวน 5 หลัง,หมู่ที่ 10 เสียหายบางส่วน 7 หลัง, 2.ตำบลโนนสะอาด 3 หมู่บ้าน ได้แกหมู่ที่ 6 เสียหายบางส่วน 1 หลัง, หมู่ที่ 9 เสียหายบางส่วน 2 หลัง,หมู่ที่ 11 เสียหายบางส่วน 3 หลัง
รวมทั้งสองตำบล พบบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย 97 หลังคาเรือน ซึ่งความเสียหายที่แท้จริงจะได้ลงพื้นที่สำรวจต่อไป พร้อมทั้งหาทางช่วยเหลือต่อไป.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น