จงอาง บ้านโคกสง่า หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อ.น้ำพอง ขอนแก่น

จงอาง บ้านโคกสง่า หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อ.น้ำพอง ขอนแก่น

เพื่อสนับสนุนการจัดทำโปรแกรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน รองรับการบริการนักท่องเที่ยว และมีการประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการชุมชน และชุมชนท่องเที่ยวเป้าหมายให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2567

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 67 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า ที่บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทีนักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ โดยมีนายกรชวาลวิชญ์ ชัยพีรวัส นายอำเภอน้ำพอง ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มองค์กรภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาชุมชน และประชาชน ให้ความสนใจร่วมกิจกรรมจำนวนมาก


นายกรชวาลวิชญ์ ชัยพีรวัส นายอำเภอน้ำพอง กล่าวว่าสำหรับการจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2567 ซึ่งมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ 10 กิจกรรม ได้แก่  ทำยาดมสมุนไพร, ทำหมากปั่น, ชิมตำเหมี่ยงสมุนไพร, ทอเสื่อผืนเล็ก, ทำยาหม่องสมุนไพร, ชิมยาดองสูตรเด็ด, นวดจับเส้นคู่สมุนไพร, การเอาตัวรอดจากงูรัด, การจับงูมีพิษ และวิถีชีวิตคนกับงู อีกทั้งยังมีกิจกรรมการแสดงส่งเสริมการท่องเที่ยว ประกอบด้วย การฟ้อนออนซอนอิสานย้อนตำนานวิถีคนขายยาสมุนไพรกับงู, การแสดงโชว์ คนชกกับงู, การแสดงหญิงไทยใจเกินร้อย, การแสดงเยาวชนเล่นกับงู
นายกรชวาลวิชญ์ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการจัดทำโปรแกรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน รองรับการบริการนักท่องเที่ยว และมีการประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการชุมชน และชุมชนท่องเที่ยวเป้าหมายให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว ต่อไป.

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น