ราชมงคลขอนแก่น” นำนักศึกษา CSB ติดตั้งชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มความสะดวกผู้สูงอายุ

ราชมงคลขอนแก่น” นำนักศึกษา CSB ติดตั้งชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มความสะดวกผู้สูงอายุ

นายฉลอง มีความพิการทางการเคลื่อนไหว มีความยากลำบากในการใช้ชีวิต การเปิด ปิดไฟ อาศัยอยู่เพียงลำพัง การติดตั้งเครื่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบใช้คลื่นวิทยุและชุดเตือนภัยฉุกเฉิน จะทำให้มีความสะดวกในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นลดปัญหาและอุบัติเหตุต่าง ๆลงได้
วันที่ 27 มีนาคม 2567 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น และ ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบ ผศ.ดร.อดิเรก จันตะคุณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.ปฐมาภรณ์ ชัยกูล อาจารย์ ดร.ครรชิต รองไชย สาขาวิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย Mr.Str Michael Schonfeld คณาจารย์และนักศึกษาจาก Carl – Severing Berufskolley, (CSB) Bielefeld Germany และนักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ลงพื้นที่บ้านนายฉลอง เอี่ยมละออ ณ ชุมชนบะขาม เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน


โดยกิจกรรมในครั้งนี้คือ การติดตั้งชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยรีโมท ซึ่งเป็นผลงานความร่วมมือของนักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมจำนวน 12 คน และนักศึกษาจากจาก Carl – Severing Berufskolley,(CSB) Bielefeld Germany ประจำปี 2024 จำนวน 6 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม วางแผนการทำงานร่วมกันออกแบบ ร่วมกันผลิตเครื่องมือพร้อมติดตั้ง ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่ออำนวยความสะดวกเพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งเป็นโครงการที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่นได้ดำเนินการร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่นมาอย่างต่อเนื่อง การนำนักศึกษาทั้งสองสถาบันลงพื้นที่นับว่าเป็นการบริการทางวิชาการให้กับชุมชนและส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความรู้มีประสบการณ์จากการร่วมมือปฏิบัติงาน ฝึกตนให้เป็นผู้เสียสละและมีความเป็นจิตอาสา นำความรู้ที่มีใช้แก้ไขปัญหาและช่วยเหลือสังคม


ทั้งนี้ ผศ.ดร.อดิเรก จันตะคุณ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เปิดเผยว่า การทำกิจกรรมของนักศึกษาทั้งสองสถาบันโดยมี ผศ.ดร.อังคณา เจริญมี หัวหน้าสาขาอิเล็ก ฯ ให้ความอนุเคราะห์นั้น บรรยากาศการทำงานอบอุ่นและมีมิตรภาพอันดีระหว่างคณาจารย์นักศึกษาทั้งสองสถาบันแม้จะเป็นระยะเวลาสั้นๆ แต่ก็สร้างประสบการณ์ให้นักศึกษาทั้งสองสถาบันอย่างมาก การทำงานเป็นกลุ่มทั้ง 3กลุ่ม ตั้งใจผลิตได้ 3 ชุด และนำมาติดที่บ้าน นายฉลอง เอี่ยมละออ ชุมชนบะขามใกล้ ๆ มหาวิทยาลัย ฯ
นายฉลอง มีความพิการทางการเคลื่อนไหว มีความยากลำบากในการใช้ชีวิต การเปิด ปิดไฟ อาศัยอยู่เพียงลำพัง การติดตั้งเครื่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบใช้คลื่นวิทยุและชุดเตือนภัยฉุกเฉิน จะทำให้มีความสะดวกในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นลดปัญหาและอุบัติเหตุต่าง ๆลงได้ มทร.อีสาน เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเข้มแข็งทั้งวิชาการและงานวิจัย รู้สึกยินดีที่ได้บริการวิชาการแก่สังคมและสนับสนุนการทำงานทุกหน่วยงานเช่น โครงการ ฯ นี้ที่เราดำเนินการร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น