เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มอบของช่วยน้ำท่วม รร ในสกลนคร

 

เช้าวันนี้ (4 สิงหาคม 2560) เวลา 8.30 น. ดร.สายัณห์  ผาน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 และคณะ เดินทางนำสิ่งของ น้ำดื่ม อาหารแห้ง และของใช้ ที่ได้รับบริจาค เพื่อนำไปช่วยเหลือโรงเรียน เพื่อนครู นักเรียนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยภาคอีสาน โดยจะนำสิ่งของดังกล่าวไปมอบ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณธารน้ำใจจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น สหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทุกโรง ที่ได้มอบสิ่งของ และบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้

รตนวรรณ จินดาภู ภาพ/ข่าวเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น