“เปิดบ้านธรรมิกชน” ครบรอบ 45 ปี มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย

“เปิดบ้านธรรมิกชน” ครบรอบ 45 ปี มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย

กิจกรรมประกอบไปด้วย การจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดมูลนิธิ, สัมมนาวิชาการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับคนตาบอด, การบรรยายพิเศษ อนาคตคนตาบอดไทยและวิวัฒนาการการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนตาบอด, สาธิตการใช้สื่อ เทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับคนตาบอด และกิจกรรมแข่งขันทักษะนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น


เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 ที่ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด จังหวัดขอนแก่น นายพงศ์ศักดิ์ เกษมสุวรรณ ประธานดำเนินงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาวิชาการ “เปิดบ้านธรรมิกชน” ครบรอบ 45 ปี มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ซึ่งนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ ดร.โกเมน กันตวธีระ รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ตลอดจนคณะผู้บริหารโรงเรียน, ครู, นักเรียน, ศิษย์เก่า โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด และ แขกผู้มีเกียรติ ร่วมกิจกรรม


สำหรับโครงการสัมมนาวิชาการ “เปิดบ้านธรรมิกชน” จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด จังหวัดขอนแก่น ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย การจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดมูลนิธิ, สัมมนาวิชาการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับคนตาบอด, การบรรยายพิเศษ อนาคตคนตาบอดไทยและวิวัฒนาการการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนตาบอด, สาธิตการใช้สื่อ เทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับคนตาบอด และกิจกรรมแข่งขันทักษะนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น