ขอนแก่น ตรวจเข้มสถานีบริการน้ำมัน รองรับบริการประชาชนช่วงสงกรานต์

ขอนแก่น ตรวจเข้มสถานีบริการน้ำมัน รองรับบริการประชาชนช่วงสงกรานต์

วันที่ 1 เมษายน 2567 นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยพลังงานจังหวัดขอนแก่น, พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น, ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) และชุดสายตรวจเฉพาะกิจ เข้าตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ณ บริษัท บางจางกรีนเนท จำกัด สาขามิตรภาพ กม.348 โดยตรวจสอบปริมาณการจ่ายน้ำมันของหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นธรรมทางการค้า และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน


ผลการตรวจสอบพบว่า มาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงในสถานีบริการฯถูกต้อง. ได้มาตรฐานที่กฎหมายกําหนด โดยได้ทดสอบกับถังตวงมาตรฐาน 5 ลิตร และ 20 ลิตร พร้อมทั้งได้ติดสติ๊กเกอร์ผลการตรวจสอบประจําปี 2567 แล้ว
ทั้งนี้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มีจำนวน 630 แห่ง และวันที่ 25 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2567 ชุดเฉพาะกิจได้ตรวจสอบแล้ว 37 สถานีบริการ 504 หัวจ่าย และจะตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น