ขอนแก่น บูรณาการเข้ม!ตรวจราคาสินค้า ประเภทเครื่องเล่นฉีดน้ำและเสื้อลายดอก ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

ขอนแก่น บูรณาการเข้ม!ตรวจราคาสินค้า ประเภทเครื่องเล่นฉีดน้ำและเสื้อลายดอก ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. พ.อ.สุรพงษ์ ยอดอินทร์ รองผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายณชพัฒน์ ไกรศรีวรรธนะ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการข่าวกอ.รมนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ,สำนักงานคณะอนุกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดขอนแก่น,ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบฉลากและการติดป้ายแสดงราคาสินค้า ประเภทเครื่องเล่นฉีดน้ำและเสื้อลายดอก ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้ประกอบธุรกิจทั้งสิ้น 5 ราย ดังนี้ (1) ร้านไทยประเสริฐ (2) ร้านปิงพาณิชย์ (3) ร้านขอนแก่นไหมไทย (4) ร้าน D.I.Y. สาขา Lotus ขอนแก่น และ(5) ห้างสรรพสินค้า Lotus ขอนแก่น1

นายณชพัฒน์ ไกรศรีวรรธนะ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการข่าวกอ.รมนจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่าผลการตรวจสอบ พบว่า ไม่พบผู้ประกอบธุรกิจรายใดจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องเล่นฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบและใช้แรงอัดกระแทกน้ำ อันเป็นสินค้าที่ห้ามจำหน่าย ตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 4/2550 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2550 เรื่อง ห้ามขายสินค้าเครื่องเล่นฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบและใช้แรงอัดกระแทกน้ำในกระบอกสูบโดยตรง
“ในการนี้ เจ้าหน้าที่ได้แนะนำและประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบธุรกิจเพื่อเป็นการป้องปราม ตรวจตราให้ผู้ประกอบธุรกิจถือปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อมิให้ผู้ประกอบธุรกิจฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคในช่วงดังกล่าว”นายณชพัฒน์ กล่าว.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น