มข จัด“บุญเดือน 5 แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส

มข จัด“บุญเดือน 5 แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส

งานบุญห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2567 ณ ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยและชาวอีสาน พร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานและคณะต่างๆ
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่า ที่ บริเวณริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในงานสืบสานงานบุญประเพณีตามฮีต 12 คอง 14 ในงาน “บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” ประจำปี 2567 ครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้อาวุโส นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย และชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยสีสันสดใส หลายรูปแบบมาร่วมเดินขบวนแห่
โดยกิจกรรมเริ่มต้น ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำบุคลากร นักศึกษาเดินขบวนแห่ ประกอบด้วย วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น, คณะวิทยาศาสตร์, วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ, คณะเกษตรศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะสาธารณสุขศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์,คณะศิลปกรรมศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะสหวิทยาการ, คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเทคโนโลยี จากนั้นมีการประกอบพิธีสืบสานตามประเพณีอีสานโดยการนำของนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ พิธีจุดธูปเทียนและกล่าวคำบูชาหลวงพ่อพระศรี 50 ปี มข.  พิธีสรงน้ำพระและสรงน้ำตราพระธาตุพนมจำลอง  พิธีสรงน้ำ พระพุทธศิลป์ ถิ่นล้านช้างร่มขาว


ลำดับต่อมา รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำบุคลากร และนักศึกษาทำพิธีกล่าวคำขอขมาผู้อาวุโส “สมมาอาวุโส” รดน้ำ ขอพร และมอบของที่ระลึกแด่ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้อาวุโส ก่อนจะปิดท้ายด้วยพิธีทำบุญตักบาตรดอกไม้พระสงฆ์ 9 รูป และพิธีตกแต่งเจดีย์ 12 นักษัตรตามประเพณีอีสาน
รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดี ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องการร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญา สืบต่อประเพณี “สงกรานต์จะสาดน้ำหรือเล่นที่ไหนก็ได้อยู่แล้ว แต่ มข.อยากเล่นสงกรานต์แบบถวิลหาอดีต ระลึกถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หาได้เพียงไม่กี่ที่แล้วในประเทศไทย”


หลากหลายกิจกรรมด้านวัฒนธรรม“บุญเดือน 5 แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส Iมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2567”ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมด้วยเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม
กำหนดจัดในวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไปเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยและชาวอีสาน พร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานและคณะต่างๆ ที่ คุ้มศิลปวัฒนธรรม (ริมบึงสีฐาน) ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นพบกับภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิการประกวดขบวนแห่พุทธบูชา,การประกวดตบปะทาย, การประกวดนางสังขาน, การแต่งแก้เสียเคราะห์ ตามนักษัตร, ชมการหมอลำม่วนซื่น ชมขบวนแห่พุทธบูชา วัฒนธรรมเมืองขอนแก่น, ตักบาตรดอกไม้ : อานิสงส์บุญแห่งการถวายพุทธบูชา ศรัทธาแห่งชาวพุทธ บายศรีนักษัตรสูง 10 เมตร รดน้ำดำหัว สมมาอาวุโส ร่วมสรงน้ำ พระพุทธศิลป์ ถิ่นล้านช้างร่มขาวและ ร่วมฮดทรงพระศรี 50 ปี มข.

 

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น