สถานการณ์น้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จ.ขอนแก่น

สถานการณ์น้ำ เขื่อนหนองหวาย
วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น. (ข้อมูลรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา)
*เขื่อนอุบลรัตน์ระดับน้ำ 179.52 ม.รทก. ความจุ 1,592.28 ล้าน ลบม. คิดเป็นร้อยละ 65.49 ของความจุ
*ปริมาณน้ำใช้การ 1,010.61 ล้าน ลบม. คิดเป็น 54.64 % ของน้ำใช้การ
*ปริมาณน้ำไหลลงเขื่อน 3.35 ล้าน ลบม.
*ระบายน้ำ 14.03 ล้าน ลบม.
ข่าว ภาพ ปชส ขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น