รองผู้ว่า ฯ ขอนแก่น เยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชน เยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 เน้นย้ำการบริการประชาชนและบังคับใช้เพื่อกฎหมายลดอุบัติเหตุ

รองผู้ว่า ฯ ขอนแก่น เยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชน เยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 เน้นย้ำการบริการประชาชนและบังคับใช้เพื่อกฎหมายลดอุบัติเหตุ

วันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 10.00 – 11.00 น. ภายใต้อำนวยการของนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น อำนวยการให้ นายยุทธพร พิรุณสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ ฯ เดินทางมาเยี่ยมและมอบเครื่องดื่มสนับสนุนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจให้บริการประชาชนห้วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ณ จุดตรวจให้บริการประชาชนตำบลหนองโก และ ตำบลหนองโน

โดยมี นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอกระนวน นายภาวิช บุญภัทดอนซุยแป ปลัดอำเภออาวุโส พ.ต.อ.ประศาสตร์ แน่นอุดร ผกก.สภ.กระนวน นายพงษ์ศักดิ์ ทรัพย์ศิลาทอง สาธารณสุขอำเภอกระนวน ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพระราชกระนวน อปพร. ร่วมต้อนรับและรับการตรวจเยี่ยมโดยรองผู้ว่าฯ ได้เน้นย้ำด้านการให้บริการประชาชน และการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการป้องกันลดอุบัติเหตุ ตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น