รมว เสริมศักดิ์ เปิดกิจกรรม ถนนข้าวเหนียว คลื่นมนุษย์สุดมิตรภาพ วันสุดท้าย

รมว เสริมศักดิ์ เปิดกิจกรรม ถนนข้าวเหนียว คลื่นมนุษย์สุดมิตรภาพ วันสุดท้าย

15 เมษายนพ.ศ.2567 นายเสริมศักดิ์ พงศ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นาง ระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช ภริยา ร่วมกิจกรรมพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ที่เฮือนโบราณ ขอนแก่น


เวลา 19.00 น. ณ เวทีกลางถนนข้าวเหนียว อ.เมืองขอนแก่น นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมการเล่นคลื่นมนุษย์ ไร้แอลกอฮอล์ “คลื่นมนุษย์สุดมิตรภาพ“ ในงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2567 ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

ได้กำหนดจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศบาลเทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “ สุขีวิถีไทย รวมใจถนนข้าวเหนียว เที่ยวสนุกบุกขอนแก่น ” ในระหว่างวันที่ 8 – 15 เมษายน 2567 ณ บริเวณบึงแก่นนครและถนนข้าวเหนียว (ถนนศรีจันทร์ ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น และอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น