7 วันอันตราย ขอนแก่น เสียชีวิต 12 อำเภอเมืองเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด

7 วันอันตราย ขอนแก่น เสียชีวิต 12 อำเภอเมืองเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด

ที่ห้องประชุมแก่นภูมิ 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัตการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น และปิดศูนย์ โดยในช่วง 7 วันอันตรายจังหวัดขอนแก่นได้มีการสุปการเกิดอุบัติเหตุทุกวันสำหรับสงกรานต์ปีนี้มีอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1 ครั้งอุบัติเหตุ เกิดขึ้นจำนวน 43 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ จำนวน 36 ราย ชาย 30 ราย / หญิง 6 ราย ลดลงจากปี 2566 จำนวน 6 รายผู้เสียชีวิต จำนวน 12 ราย (ชาย 9 ราย / หญิง 3 ราย)

อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ได้แก่ อำเภอเมืองขอนแก่น จำนวน 19 ครั้ง อำเภอมัญจาคีรี จำนวน 4 ครั้ง และอำเภอกระนวน 4 ครั้ง ..ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่า ปีนี้เน้นย้ำให้ด่านชุมชนในหมู่บ้านชุมชนให้ป้องปรามและสกัดคนเมาในหมู่บ้านชุมชนเพื่อไม่ให้ออกมาสร้างปัญหาเรื่องอุบัติเหตุ รวมทั้งบังคับใช้กฏหมายให้เข้มข้นตลอดทั้งปี โดยเฉพาะวินัยจราจรเน้นจับมากตายน้อยต่อไปต้องมีการแก้ไขเชิงรุกให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ท้องถิ่นในพื้นที่ที่เกิดเหตุ ต้องมุ่งมั่นตั้งใจแก้ปัญหาร่วมกับชุมชนอย่างจริงจังlร้างการรับรู้ตลอดทั้งปีกับประชาชนในพื้นที่ ผ่านสื่อและเวทีการประชุมสัมมนาต่างๆ อย่างต่อเนื่องและสร้างการรับรู้มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมายให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องด้วย เพื่อให้เกิดการคุ้นชินกับแนวทางการบังคับใช้กฎหมายเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น