เก่งจริง. ม.6 ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน สอบติด 10 สถาบัน นอก-ใน ปท.

เก่งจริง. ม.6 ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน สอบติด 10 สถาบัน นอก-ใน ปท.

น้องแพร น.ส. ณัฐธยาน์ สีนะวัฒน์ นักเรียน EP รร.ขอนแก่นวิทยายน ติดมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 10 สถาบัน

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2567 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่า จากข่าวประชาสัมพันธ์แสดงความยินดีกับนักเรียน ของคุณครูอักษรศรี ชาติศรี หัวหน้าโครงการ English Program โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน( Facebook Aksornsri Chatsri) แสดงความยินดีกับน้องแพร นางสาวณัฐธยาน์ สีนะวัฒน์ นักเรียนชั้น ม. 6/20 EPKKW ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา ณ สถาบันต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ดังนี้1. University of Michigan (Ann Arbor) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าของโลก ในกลุ่ม World Top 30 Universities โดยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 16 ของโลก ในปี 2023 โดย Center for World University ranking (CWUR) และอันดับที่ 23 ของโลก ในปี 2024 โดย Times Higher Education World University Ranking (THE WUR 2024) อีกทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในกลุ่ม “Public Ivies” และเป็น Top 3 Public University in USA อีกด้วย


2. University of Illinois Urbana-Champaign (UIUC) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่ม Top 15 Public University in USA และได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 42 ของโลก ในปี 2024 (THE WUR 2024)3. University of Wisconsin (Madison) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่ม “Public Ivies” ของอเมริกา และได้รับการจัดให้อยู่ลำดับที่ 63 ของโลก ในปี 2024 (THE WUR 2024) 4. Purdue University ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นTop 15 Public university in USA และ ได้รับการจัดให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 86 ของโลกในปี 2024 (THE WUR 2024)5. Ohio State University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่ม “Public Ivies” ของสหรัฐอเมริกา และได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 99 ของโลกในปี 2024 (THE WUR 2024)
6. University of Vermont ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในกลุ่ม “Original Public Ivies” ของอเมริกา และได้รับทุนการศึกษาขั้นสูงสุดสำหรับผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยม “Top Presidential Scholarship Award” มูลค่า 100,000 USD หรือประมาณ 3.5 ล้านบาท เพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขา Business Administration ที่ Grossman School of Business, University of Vermont7. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (BBA, Chulalongkorn Business School, Chulalongkorn University)


8. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (BBA, Thammasat Business School, Thammasat University)9. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) Bachelor of Engineering in Financial Engineering (International program) School of Engineering, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL)10. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในสาขา เภสัชศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) Doctor of Pharmacy (International Program), Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen Universityฯ
ด้าน ดร.ศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีและชื่นชมน้องแพร ณัฐธยาน์ สีนะวัฒน์ ที่นำความภาคภูมิใจมาสู่ครอบครัว โรงเรียน และประเทศชาติ การที่สถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศยอมรับ และให้ความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของน้องแพร รวมถึงโรงเรียนด้วยเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจยิ่ง และการได้รับการตอบรับครั้งนี้เป็นเพราะความมีวิริยะ อุตสาหะหมั่นฝึกฝน เรียนรู้ตลอดเวลา รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ในนามฝ่ายบริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ขอขอบคุณ คุณครูอักษรศรี ชาติศรี หัวหน้าโครงการ English Program รวมถึงทีมงานทุกฝ่ายที่สนับสนุน ขอบคุณคุณพ่อ คุณแม่ของน้องแพร ณัฐธยาน์ สีนะวัฒน์ ที่เป็นแรงผลักดันสำคัญ และให้การสนับสนุนจนประสบความสำเร็จในครั้งนี้.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น