เริ่มแล้ว งาน “ศิวะราตรี ปูชนียาลัย ปราสาทเปือยน้อย” ขอนแก่น

เริ่มแล้ว งาน “ศิวะราตรี ปูชนียาลัย ปราสาทเปือยน้อย” ขอนแก่น

งาน“ศิวะราตรี ปูชนียาลัย ปราสาเปือยน้อย”จัดระหว่างวันที่ 19 – 23 เมษายน 2567และการแสดงโขน ประกอบแสง สี เรื่องรามเกียรติ์ ชุด พาลีสอนน้อง แสง สี เสียง จัดเต็ม ฉากปราสาทเปือยน้อยสุดอลังการสำนักการสังคีตยกทัพนักแสดงกว่า 120 คน เพื่อแสดงโขน ในวันที่ 23 เมษายน 2567 นี้ เวลา 19.00 น.

เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2567 เวลา 18.00 น. นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดงาน “ศิวะราตรี ปูชนียาลัย ปราสาทเปือยน้อย” ประจำปี 2567 โดยมีนางสาวขวัญฤทัย ไตรพรม นายอำเภอเปือยน้อย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขต 10 หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขตอำเภอเปือยน้อย ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ บริเวณหน้าปราสาทเปือยน้อย ม.1 ต.เปือยน้อย อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น


งาน“ศิวะราตรี ปูชนียาลัย ปราสาเปือยน้อย”จัดระหว่างวันที่ 19 – 23 เมษายน 2567 มีกิจกรรมมากมาย ได้แก่ ขบวนแห่ ตามคำขวัญอำเภอเปือยน้อย “เมืองปราสาทหิน ถิ่นกำเนิดผูกเสี่ยว เที่ยวงานบุญกู่ ไหว้ปู่อุปฮาด”,นิทรรศการ “ ผักเปือยน้อยขึ้นห้างสร้างชีวิต สู้วิกฤตความยากจน” และการประกวดผลิตผลทางการเกษตร,นิทรรศการเล่าเรื่องเมืองชมฟรี


ยิ่งใหญ่อลังการ ปราสาทหิน โบราณสถานขอนแก่นเปือยน้อย,นิทรรศการของนักเรียน,การจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน,การแสดง แสง สี เสียง และรับประทานพาแลง,การประกวดแข่งขัน ฝัดข้าวลีลา/ส้มตำลีลา,การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจากนักเรียนนักศึกษา,กิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีผูกเสี่ยว ,กิจกรรมรำสรงกู่,การแสดงโขนจากกรมศิลปากร,มหรสพวงโครมันยอง/หมอลำเสียงวิหค นก พงศกร/รถแห่ ทีมมิวสิค/หมอลำแต๋ม ธนายุทธ เพชรลำชีมหรสพชมฟรีตลอดงาน!
และวันทึ่ 23 เมษายน 2567 มีการแสดงโขน จากกรมศิลป์ เรื่อง รามเกียรติ์ ตอนพาลีสอนน้อง เวลา 19.00 น ที่ปราสาทเปือยน้อย โดยสำนักการสังคีตยกทัพนักแสดงกว่า 120 คนเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น