ผบ.มทบ.23 พบผู้ว่าฯ แนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

ผบ.มทบ.23 พบผู้ว่าฯ แนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2567 ที่ ห้องรับรองศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า พลตรี กิตติพงษ์ เนื่องชมภู ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 พร้อมด้วยฝ่ายเสนาธิการเข้าเยี่ยมคำนับ พร้อมแนะนำตัวกับ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และหารือการปฏิบัติราชการเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ต่อจากนั้นเดินทางไปยังจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าเยี่ยมคำนับและหารือกับ นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดกาฬสินธุ์ และสัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์ให้การต้อนรับ


ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตรี วรพินิจ ขันธุปัฏน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก และ พันเอก กิตติพงษ์ เนื่องชมภู รองผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 และเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 0909 มณฑลทหารบกที่ 23 ได้กระทำพิธี รับ – ส่ง หน้าที่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ระหว่าง พลโท วรพินิจ ขันธุปัฏน์ กับ พลตรี กิตติพงษ์ เนื่องชมภู โดยจัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ทางด้านเอกสาร ภายในสโมสรนายทหารค่ายศรีพัชรินทร และพิธี รับ-ส่งหน้าทีด้านการบังคับบัญชา ณ ลานหน้าสโมสรนายทหารค่ายศรีพัชรินทร ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


โดยมี ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัดมณฑลทหารบกที่ 23 สมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 23 และครอบครัวกำลังพล ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ในการนี้ พลตรี วรพินิจ ขันธุปัฏน์ ได้กล่าวขอบคุณ กำลังพล สมาชิกสมาคมแม่บ้านฯ และครอบครัว ที่ร่วมแรง ร่วมใจ ปฏิบัติงานให้บรรลุภารกิจของหน่วย ด้วยความสมัครสมาน สามัคคี สร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับ กองทัพบก ด้วยดีตลอดมา และ พลตรี กิตติพงษ์ เนื่องชมภู ได้รับมอบการบังคับบัญชา พร้อมทั้งจะสานต่อภารกิจ และปกครองบังคับบัญชา ด้วยความยุติธรรมให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชา ภารกิจของหน่วย และกองทัพบก.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น