ธารน้ำใจชาว สพม.25 ขอนแก่น ช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.กาฬสินธุ์  สกลนคร และนครพนม

21 สิงหาคม 2560  ดร.สายัณห์  ผาน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25(ขอนแก่น)  และคณะ นำเครื่องอุปโภค บริโภค ตลอดจนยารักษาโรค ที่ได้รับบริจาคจากเพื่อนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัด จำนวน 1 รถหกล้อไปมอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24(กาฬสินธุ์)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23(สกลนคร) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (นครพนม – มุกดาหาร) โดยมีนายรชต ภูพานเพชร รอง ผอ.สพม.24  นางจริยา ปารีพันธ์ รอง ผอ.สพม.23 และนายอดุลศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.22 และคณะเป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 3 แห่ง พร้อมนี้ยังได้มอบเงิน จำนวน 5 พันบาท ช่วยเหลือครอบครัวของด.ช.พงศกร  คำนนท์. นักเรียนชั้น ม.3 ร.ร.ร่มเกล้าพิทยาสรรพ์ จ.นครพนม ที่เสียชีวิตจากอุทกภัยในครั้งนี้ ผ่านนายอดุลศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.22 เพื่อนำไปช่วยเหลือครอบครัวของ ด.ช.พงศกร คำนนท์ ต่อไป

ขอบคุณข่าว ภาพ จาก
ประภาส วินิจสิริ
ผสพม.25/ข่าว  ภาพเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น