KKnews เริ่มแล้ว เทศกาลโคมไฟไดโน่ ขอนแก่น

วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณสวนสาธารณะประตูเมืองขอนแก่น นายพงษ์ศํกดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน เปิดเทศกาลโคมไฟไดโน่จังหวัดขอนแก่น ปี 2560” โดยมีคุณสมฤดี จิตรจง ผู้อำนวยการภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นผู้กล่าวรายงาน ในงานมีตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมเป็นเกียรติ์ในงาน ทั้งนี้ งานเทศกาลโคมไฟไดโน่ขอนแก่น ปี 2560

KKnews เริ่มแล้ว เทศกาลโคมไฟไดโน่ ขอนแก่น

เป็นความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น ,เทศบาลนครขอนแก่น ,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และพันธมิตรภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 8 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2560 ณ สวนสาธารณะประตูเมืองขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเข้ามายังพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้จังหวัดขอนแก่นเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2560 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะสร้างกระแสและดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง โดยได้นำ “ไดโน่” ไดโนเสาร์มาสคอตทางการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นมาเป็นจุดขาย

ซึ่งภายในงานพบกับโคมไฟรูปไดโน่ขนาดกว่า 5 เมตร ยืนต้อนรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่บริเวณหน้าประตูทางเข้า พร้อมโคมไฟรูปไดโน่แบบต่างๆ พร้อมชมโคมไฟรูปไดโนเสาร์สีสันสวยงามที่จำลองมาจากไดโนเสาร์ 4 สายพันธุ์ที่ขุดค้นพบที่ อ.ภูเวียง และโคมไฟแฟนซีต่างๆ กว่า 100 ชิ้น ที่จะเนรมิตให้สวนเรืองแสงสว่างไสวและสวยงามในยามค่ำคืน นอกจากนี้ยังได้สนุกสนานและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมบนเวทีการแสดง และการแสดงร่วมสมัย ทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ตลอดช่วงการจัดงานเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น