เทศบาลเมืองมหาสารคามเปิด “ศูนย์บริการหลักศบาลเมืองมหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคามเปิด “ศูนย์บริการหลักศบาลเมืองมหาสารคาม” หวังสร้างความเข้าใจด้วยไมตรีจิตระหว่างแพทย์ พยาบาล กับผู้ป่วย

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพประชาชน เทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยมี ดร.ดุสิต ศรีโคตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 7 ขอนแก่น ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยศูนย์ดังกล่าวเป็นความร่วมมือของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ร่วมกับ สปสช. เขต 7 ขอนแก่น จัดตั้ง ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ เรื่องการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ และสิทธิอื่นๆ รวมทั้งเป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)

นายแพทย์กิตติศักดิ์ กล่าวว่า ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลก ที่มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้กับประชาชนคนไทยทุกคน เพื่อเป็นหลักประกันว่าคนไทยจะไม่ล้มละลายจากการเจ็บป่วย โดยมีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องสิทธิ หน้าที่ และทำให้คนไทยได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่างมีสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ด้วยความเท่าเทียมและได้มาตรฐานตามที่กำหนด และคนไทยก็โชคดีที่มีแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ในระบบราชการ แม้งานจะหนัก เหนื่อย เงินเดือนน้อยกว่าเอกชนมากก็ตาม

นายแพทย์กิตติศักดิ์ กล่าวว่า เพื่อให้การบริการด้านสุขภาพเป็นไปด้วยดีจึงต้องดูแลให้ทั้งผู้ให้บริการ และผู้รับบริการมีความสุข ที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์ พยาบาลมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากความไม่เข้าใจกัน จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันทั้งสองฝ่าย ซึ่งมีทั้งสายด่วน 1330 ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการที่อยู่ในโรงพยาบาลทุกแห่ง และศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน รวมทั้งหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ ตามมาตรา 50(5)

“จากนี้ไปหากคนเทศบาลมหาสารคามมีเรื่องค้างคาใจก็สามารถไปขอรับคำปรึกษาจากศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองมหาสารคามที่ตั้งอยู่ในเทศบาลมหาสารคาม หรือเครือข่ายผู้นำชุมชน อสม. ได้เลย เพราะวิถีคนมหาสารคามนั้น เราอยู่กันด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกัน เมื่อมีปัญหาอะไรมาเราต้องมาปรึกษากัน พูดคุยกันให้เข้าใจ ต้องสื่อสารกันด้วยไมตรีจิต” นายแพทย์กิตติศักดิ์กล่าว.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น