สภ กระนวนจัดกิจกรรม “ราตรีสัมพันธ์ สร้างสรรค์ สภ.กระนวน” เพื่อร่วมแรงร่วมใจกับประชาชน

สภ กระนวนจัดกิจกรรม “ราตรีสัมพันธ์ สร้างสรรค์ สภ.กระนวน” เพื่อร่วมแรงร่วมใจกับประชาชน

ประชาชนร่วมใจ มอบให้ตำรวจ “สภ.กระนวน “สภ.กระนวน จ.ขอนแก่นได้ร่วมกับคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.กระนวน จัดกิจกรรม “ราตรีสัมพันธ์ สร้างสรรค์ สภ.กระนวน” ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพบปะสร้างความสัมพันธ์ ก่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สภานีตำรวจ ให้มีความพร้อมในการอำนวยความสะดวกสบายแก่พี่น้องประชาชนที่มาติดต่อราชการ
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่า นายนพดล สวัสดิ์ซิตัง ประธานคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.กระนวน พร้อมด้วย พ.ต.อ.ประศาสตร์ แน่นอุดร ผกก.สภ.กระนวน จ.ขอนแก่นได้ร่วมกับคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.กระนวน จัดกิจกรรม “ราตรีสัมพันธ์ สร้างสรรค์ สภ.กระนวน” ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพบปะสร้างความสัมพันธ์ ก่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สภานีตำรวจ ให้มีความพร้อมในการอำนวยความสะดวกสบายแก่พี่น้องประชาชนที่มาติดต่อราชการ


โดย พ.ต.อ.ประศาสตร์ แน่นอุดร ผกก.สภ.กระนวน กล่าวว่า สถานีตำรวจมีพื้นที่จำกัดไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ประชาชนมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยมีคณะกรรมการ กต.ตร.เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการดำเนินงาน ซึ่งขณะนี้มีภาคประชาชนให้การสนับสนุนการดำเนินงานอย่างดียิ่ง ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่ภาคประชาชนเห็นความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการทำงานร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความผาสุขต่อไป.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น