สุดคึกคัก นักท่องเที่ยว เที่ยวเชิงเกษตร ที่คอนสาร ชัยภูมิ

สุดคึกคัก นักท่องเที่ยว เที่ยวเชิงเกษตร ที่คอนสารชัยภูมิ

10 พค 2566 ที่บ้านผาเบียด ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิ ในช่วงวันหยุด มีนักท่องเที่ยว เข้ามาท่องเที่ยว ในพื้นที่ อย่างคึกคัก เนื่องจาก พื้นที่ มีจุดท่องเที่ยว ที่น่าสนใจหลายพื้นที่ เช่น น้ำผุดทัพลาว เขื่อนจุฬาภรณ์ ทุ่งกระมัง และสถานี สถานีวิจัยเพาะพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ซึ่งในช่วงนี้
คุณศุภาพิชญ์. จันทร์แก้ว เจ้าของทัพลาวธาราโฮมสเตย์ บ้านผาเบียด ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ กล่าวว่า โฮมสเตย์ เปิดมาประมาณ 1 ปี เป็นวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีนักท่องเที่ยวมาพักต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงวันหยุด มีนักท่องเที่ยวมาพักเต็ม ซึ่งมีห้องพัก 4 ห้องและบ้านพัก 1 หลัง นักท่องเที่ยวมาเที่ยว อ.คอนสาร มีแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวมาประจำ คือ น้ำผุดทัพลาว โดยเฉพาะในช่วงที่มีอากาศร้อน จะพาบุตรหลานมาเล่นที่น้ำผุด ซึ่งมีตลอดปี และโฮมสเตย์ยังให้บริการนักท่องเที่ยวจากต่างชาติจากประเทศเยอรมันและฝรั่งเศส.


นางสาวรติรัตน์ แซ่เลียว เจ้าของแอนฟิลด์ ATVกล่าวว่า กิจกรรมที่น่าสนใจ นอกจากการเล่นน้ำผุดทัพลาวแล้ว. ยังมีกิจกรรมขับรถ ATV รอบภูเขาใกล้น้ำผุดผ่านชุมชน ซึ่งมีทิวทัศน์ที่สวยงามมาก เรามีรถ ATV ให้บริการ แบบ ระยะ 5 กิโลเมตร และขับระยะ 15 กิโลเมตร สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ที่.อ.คอนสาร นอกตากน้ำผุดทัพลาว แล้วยีงมี เขื่อนจุฬาภารณ์. ทุ่งกะมัง สถานีวิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าภูเขียว เป็นต้นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น