จังหวัดสุรินทร์พัฒนาการแปรรูปข้าวหอมมะลิ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางผลิตภัณฑ์ คาดแนวโน้มต่อยอดไปไกลในตลาดโลก

(25 ส.ค.60) 09.30 น. ที่ศูนย์นวัตกรรมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวครบวงจร สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  นางสาวดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลินครชัยบุรินทร์  โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าว เพื่อต่อยอดผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิสุรินทร์ที่มีความโดดเด่น ทั้งด้านรสชาติและกลิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ รวมทั้งคุณสมบัติทางเคมีและคุณค่าทางโภชนาการที่เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก
ผศ.จันทร์เฉิดฉาย สังเกตุกิจ หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร กล่าวว่า การแปรรูปข้าวหอมมะลิสุรินทร์สามารถทำได้หลากหลาย  เช่น ทำเป็นข้าวกึ่งสำเร็จรูป  โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป  ซึ่งทำจากข้าวกล้อง ข้าวสารขาว  ก็ได้ สามารถนำมาเคลือบสมุนไพรต่างๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการได้  หรือทำเป็นแป้งข้าวหอมมะลิ  นำมาทำเป็นอาหารว่าง เช่น คุกกี้ เค้ก ขนมปัง ซึ่งข้อดีของข้าวหอมมะลิคือไม่มีกลูเตน ซึ่งเป็นโปรตีนที่มีอยู่ในข้าวสาลี  เพราะตอนนี้คนเป็นโรคแพ้โปรตีนกลูเตนค่อนข้างเยอะ โดยเฉพาะคนทางฝั่งตะวันตก ที่ทำให้เกิดอาการผื่นแพ้ หรือ ถ้ารุนแรงอาจจะทำให้ช็อกเสียชีวิตได้ เพราะฉะนั้นกระแสของต่างประเทศตอนนี้  ต้องการอาหารที่เรียกว่า  Gluten Free  ซึ่งเป็นโอกาสข้าวหอมมะลิของไทย ซึ่งสามารถแปรรูปเป็นพวกอาหารทางตะวันตกได้  ส่วนในเรื่องของงานวิจัยก็สามารถเอามาใช้ประโยชน์ในการผลิตได้แล้วเป็นอย่างดี  อย่างที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ทำอยู่ในขณะนี้ ก็มีอยู่หลากหลายประเภท ทั้งอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งหากหน่วยงานราชการเข้ามาสนับสนุนด้วยในเรื่องของการตลาดให้เป็นที่ยอมรับ ก็จะสามารถต่อยอดไปไกลถึงตลาดโลกได้
…………..
ขอบคุณ ข่าว ภาพ จาก ปชส สุรินทร์เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น