โรงพยาบาล ขอนแก่น จัดกิจกรรม “วันพยาบาลสากล ” 

โรงพยาบาล ขอนแก่น จัดกิจกรรม “วันพยาบาลสากล ”

การจัดงานวันพยาบาลสากล เพื่อสดุดีคุณงามความดี และรำลึกถึงมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล และเป็นปฐมบูรพาจารย์วิชาการพยาบาลของโลก

วันนี้13 พฤษภาคม 2567 ที่ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “วันพยาบาลสากล ประจำปี 2567” จัดโดย กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการวันพยาบาลสากล เพื่อสดุดีคุณงามความดี และรำลึกถึงมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล และเป็นปฐมบูรพาจารย์วิชาการพยาบาลของโลก การกล่าวคำปฏิญาณตน การร่วมร้องเพลงมาร์ชพยาบาล และพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ จำนวนทั้งสิ้น 132 รางวัล โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้1. รางวัลผู้ทรงคุณค่า จำนวน 42 รางวัล 2. รางวัลคนดีศรีปัทมา จำนวน 2 รางวัล 3. รางวัลคนดีศรีดอกปีป จำนวน 88 รางวัล

นอกจากนั้น ได้เชิญชวนพยาบาลเข้าร่วมโครงการ “พยาบาลไทย บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์” เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยที่จำเป็นต้องรับการรักษาด้วยโลหิต เป็นการแสดงพลังของพยาบาลไทย พลังของการให้ด้วยการบริจาคโลหิต.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น