สุดเก่ง นักเรียนขอนแก่น ผลสอบโอเน็ตคะแนนเต็ม 100 คะแนน ถึง 118 คน

สุดเก่ง นักเรียนขอนแก่น ผลสอบโอเน็ตคะแนนเต็ม 100 คะแนน ถึง 118 คน

วันที่ 17 พ.ค. 2567 เวลา 09.00 น. ที่ห้องศรีจันทร์ 2 โรงแรมเจริญธานี ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลสอบโอเน็ตคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีรองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมเป็นเกียรติ ซึ่งมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษา นักเรียน โดยมีสถานศึกษาที่นักเรียนมีผลการสอบเต็ม 100 คะแนน จำนวน 38 แห่ง นักเรียนที่มีผลการสอบเต็ม 100 คะแนน จำนวน 118 รายและ คณะทำงานการสอบโอเน็ต จำนวน 8 รายเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น