อำเภอน้ำพอง สืบสานประเพณีบุญเดือนหก

อำเภอน้ำพอง สืบสานประเพณีบุญเดือนหก

วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ที่ วัดสระทรงศิลา ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี 2567 เพื่อรักษาประเพณีบุญเดือนหกอันดีงามให้คงไว้ สร้างความรักความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่

รวมถึงให้เด็กเยาวชนได้เห็นและสืบสานประเพณีต่อไป มีนายกรชวาลวิชญ์ ชัยพีรวัส นายอำเภอน้ำพอง กล่าวต้อนรับ โดยมี นายนายศุภชัย ดอนกระสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลสะอาด กล่าวรายงาน นายเอกราช. ช่างเหล่า สส.ขอนแก่น เขต 4 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ทต.สะอาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น