ผู้ว่า ขอนแก่น ต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทย เยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและหารือ พร้อมแสดงความห่วงใยประชาชนไทยที่ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 30 ส.ค. 2560 ที่ห้องขวัญเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้การต้อนรับท่าน เหงียน หาย บั๋ง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยพร้อมด้วย นายเหงียน ฮิว ดิง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่น และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนชาวไทยเชื้อสายเวียดนามที่อาศัยในจังหวัดขอนแก่นและภาคอีสานรวมทั้งมาร่วมงานเฉลิมฉลองวันชาติเวียดนามที่ทางกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่นจัดขึ้นในวันนี้ 30 ส.ค. 2560 พร้อมกันนี้ก็ได้มีการปรึกษาหารือข้อราชการกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นในเรื่องการพัฒนาเมือง การศึกษา พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันทั้งด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและด้านอื่น ๆ โดยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยได้ฝากความห่วงใยในปัญหาน้ำท่วมที่จังหวัดขอนแก่นผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นด้วยเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น