มมส จัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

มมส จัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 31สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. องค์การนิสิต ร่วมกับกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 “ศิษย์น้อมกตัญญูกตเวทิตา  บูชาอาจาริยคุณ ” ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล ในการนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก พิธีไหว้ครูจัดขึ้นเพื่อให้นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ให้นิสิตได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าความสำคัญพระคุณของครู อาจารย์ เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพิธีไหว้ครูไทย และเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่นิสิตในการทำความดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอันก่อให้เกิดความสามัคคีให้ดำรงอยู่สืบไป

ในพิธีไหว้ครูครั้งนี้มี นายจิรพนธ์ ทองบ่อ นายกองค์การนิสิต ได้นำกล่าวคำบูชาครู มีการแสดงพิธีอัญเชิญพานไหว้ครู (พานเอก พานต้นจากองค์การนิสิต) มีการขับร้องสรภัญญะจากนิสิตสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการขับร้องเพลงประสานเสียงเพลงพระคุณที่สาม บรรเลงดนตรีโดยวง MSU CHORUS และวงซิมโฟนีออร์เคสตร้า มีพิธีเชิญพานไหว้ครู จากองค์การนิสิต สภานิสิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม นิสิต ป.โท ป.เอก และสโมสรนิสิตทั้ง 20 คณะ

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูนิสิตเรียนดี พร้อมทั้งมอบรางวัลผลการประกวดพานไหว้ครูประเภทสวยงามและประเภทสร้างสรรค์ และกล่าวให้โอวาทแก่นิสิต

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4333 ต่อ 7260

ข่าว ภาพ จาก เพจ มหาวิทยาลัย มหาสารคามเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น