มข เปิดตัวสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี

มข เปิดตัวสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี

เปิดตัวสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี (Cholangiocarcinoma Research Institute : CARI) มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผลงานการค้นพบยีนเป้าหมายในการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี
เมื่อวันที่ 1 กันยายน  2560  ณ โรงแรมพูลแมน  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  รศ  ดร นายแพทย์ชาญชัย  พานทองวิริยกุล    คณบดี คณะแพทย์ศาสตร์     มหาวิทยาลัยขอนแก่น   รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี    ดร.อภิญญา  จุสกุล  อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกันแถลงข่าวการเปิดตัวสถาบะนวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดตั้งสถาบันวิจัยท่อน้ำดี (CARI) เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ วิจัยและแก้ไขปัญหาโรคพญาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีอย่างยั่งยืน
โดย  รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบัน ฯ กล่าวว่า สถาบัน ฯ ได้แบ่งงานออกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย การวิจัย การบริการ และการศึกษาอบรม ซึ่งจะทำให้มีงานวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ซึ่งมีการตีพมพ์ทั้งในและต่างประเทศ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการรักษา ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับ และมะเร็งท่อน้ำดี
ในด้านการดำเนินการจะรวบรวมคณะทำงานที่มีความเชี่ยวชาญจากคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งจากมหาวิทยาลัยและสถาบันต่าง ๆ จากต่างประเทศ และสถาบัน ฯ มีโครงการจะร่วมกับภาคีเครือข่ายในภาคเอกชนของไทย เช่น มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ รวมทั้งภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ทั้ง อังกฤษและสหรัฐอเมริกา  ซึ่ง ซึ่งขณะนี้คณะแพทย์ศาสตร์ มข โรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้เปิดศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งเป็นศูนย์กลางที่มีความเลิศทางการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยจัดให้มีหอผู้ป่วยขนาด 19 เตียงห้องผ่าตัด 1 เตียงมีเตียงเ KCU  2 เตียงและมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการวินิจฉัยดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี  รวมถึงเป็นศูนย์ฝึกการอบรมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดีอีกด้วย

[contact-form][contact-field label=”ชื่อ” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”อีเมล์” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”เว็บไซท์” type=”url” /][contact-field label=”ข้อความ” type=”textarea” /][/contact-form]เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น