บึงทุ่งสร้าง ปิดปรับปรุง

บึงทุ่งสร้างได้ปิดปรับปรุงเพื่อปรับทัศนียภาพให้สวยงามซึ่ง จังหวัดขอนแก่นได้รับงบตามยุทธศาสตร์จังหวัด  ซึ่งทางรัฐบาลได้อนุมัติให้กลุ่มจังหวัด กลุ่มละ 5,000 ล้านบาทขอนแก่นได้รับงบประมาณ 1400 ล้านบาท ดำเนินการ 3 โครงการ เช่นโครงการปรับปรุงบึงทุ่งสร้าง   ปรับปรุงสวนรัชดานุสรณ์  และสวนหนานหนิงเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น