จังหวัดสุรินทร์ขอเชิญเที่ยวชมงาน “มหัศจรรย์ฟาร์มเกษตรสุรินทร์” โครงการในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

จังหวัดสุรินทร์ขอเชิญเที่ยวชมงาน “มหัศจรรย์ฟาร์มเกษตรสุรินทร์” โครงการในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

โครงการเกษตรอทิตยาทร จัดตั้งขึ้นตามพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เพื่อเป็นโครงการหลักในการดำเนินงานด้านการเกษตร ศิลปหัตถกรรม ในท้องถิ่น ด้วยพระองค์ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทยมาตั้งแต่อดีต เพราะเกษตรกรรมนับได้ว่าเป็นรายได้หลักของเศรษฐกิจประเทศไทยที่มาจากการค้าและการส่งออกผลผลิตทางการเกษตร โดยได้ทรงริเริ่มโครงการภายในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ก่อน เนื่องด้วยจังหวัดสุรินทร์นั้นพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตรและราษฎรโดยมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม

เมื่อปี พ.ศ. 2558 ทรงมีพระดำริให้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร ขึ้นบนที่ดินจำนวน 18 ไร่ ที่บ้านระไซร์ ต.ตั้งใจ อ.เมือง จ.สุรินทร์ ภายหลังจึงมีแนวพระดำริที่จะขยายโครงการทางด้านการเกษตร เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่ราษฎรในท้องถิ่น โดยอาศัยองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ประกอบกับในช่วงเวลานั้นกรมชลประทานได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินจำนวน 376 ไร่ บริเวณอ่างเก็บน้ำอำปึล ต.เทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ แด่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเกษตร จึงโปรดให้จังหวัดสุรินทร์พัฒนาที่ดินดังกล่าวดำเนินงานด้านนิเวศเกษตร ปัจจุบันคือโครงการซแรย์อทิตยา ทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร และ โครงการซแรย์อทิตยา อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการเกษตรอทิตยาทร

สำหรับการจัดงาน มหัศจรรย์ฟาร์มเกษตรสุรินทร์ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-18 กันยายน 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี นั้น มีวัตถุประสงค์ในการจัดงานคือ
– เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้เรียนรู้และรับทราบข้อมูลทางการเกษตร
– เพื่อประชาสัมพันธ์ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทรให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป
– เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการซแรย์อทิตยา ให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป
– เพื่อประชาสัมพันธ์ จังหวัดสุรินทร์

กิจกรรมสำคัญที่จะจัดขึ้นในวันงาน ประกอบไปด้วย

 • โครงการเกษตรอทิตยาทรได้รับพระกรุณาธิคุณ จากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน มหัศจรรย์ฟาร์มเกษตรสุรินทร์ ในวันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเวสเกต อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี โดยมีพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ และคณะทำงาน เฝ้ารับเสด็จ
 • การจัดแสดงนิทรรศการ และจำหน่ายสินค้าโครงการ ดร.น้ำจิต-น้ำใจ ในพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
 • การจัดแสดงนิทรรศการ โครงการในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
 • การจัดประมูลภาพต้นแบบจิตรกรรมฝาผนังฝีพระหัตถ์ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ จ.เชียงใหม่ภาพผลงานใน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และการประมูลภาพแผ่นเงิน “ข้าวหอมมะลิของชาวไทย” โดยการออกแบบของ อ.ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ และ รศ.ดร.สุวัฒน์แสนขัติยรัตน์พุทธศิลปินชื่อดัง
 • การจัดทำสารคดีของศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร และโครงการซแรย์อทิตยา ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน ในรูปแบบอุโมงค์ LED ขนาด ๖๐ ตารางเมตร
 • การจัดนิทรรศการทางการเกษตรโดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
 • การจัดแสดงผลงานเชิงวิชาการของผ้าไหมพื้นเมืองจังหวัดสุรินทร์
 • การจัดแสดงผลงานเชิงวิชาการของเครื่องเงิน อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 • การออกบูทจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าต่างๆ จากศูนย์เรียนการเกษตรอทิตยาทร และโครงการซแรย์อทิตยา เช่นผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ไส้อั่วเห็ด ปลาส้ม ขนมพื้นบ้าน ผักสดปลอดสารพิษ ข้าวสารจากโครงการ เป็นต้น
 • มีการนำวัตถุดิบจากโครงการให้เชฟกระทะเหล็กเป็นผู้รังสรรค์ผลงานเพื่อคิดเป็นเมนูพิเศษสำหรับงานนี้ วัตถุดิบหลักที่ใช้เป็นโจทย์ในงานนี้คือ
 • ข้าวหอมมะลิ จัดทำเป็น ข้าวเกรียบดักแด้
 • เมล็ดทานตะวัน จัดทำเป็น Brittle เมล็ดทานตะวัน (เมล็ดทานตะวันคาราเมล)
 • เนื้อวากิว จัดทำเป็น วากิวยากิ
 • ดักแด้ จัดทำเป็น น้ำพริกดักแด้ และ ดักแด้รสลาบสมุนไพร
 • การออกบูธจำหน่ายผลผลิตและสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดสุรินทร์มากกว่า 30 ร้านค้า
 • มีการทำกิจกรรม Work shop เมื่อทำเสร็จผู้ร่วมกิจกรรมทำการชำระเงินแล้วนำกลับได้เลย เช่น
 • การร้อยลูกปัดเงิน
 • การจัดสวนในขวดแก้ว
 • การปลูกกล้วยไม้บนขอนไม้
 • การทำเครี่องจักสาน
 • มีการจำลองการเลี้ยงปลาในนาข้าว แปลงสาธิตไร่นาสวนผสม
 • มีการจัดทำมุมถ่ายภาพจากต้นทานตะวันจริง และ มุมถ่ายภาพ “สุรินทร์ดินแดนมหัศจรรย์”
  นอกจากนี้ ยังมีการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดสุรินทร์ พบกับนักแสดง และศิลปิน ที่มาร่วมงานเป็นประจำทุกวัน
  การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ให้การสนับสนุน โดยจังหวัดสุรินทร์ได้ให้ความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานต่าง ๆ และภาคเอกชนหลายส่วนที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น