เทศบาลนครขอนแก่นร่วมกับตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นรับมอบกล้อง CCTV ลดอุบัติเหตุเมือง

เทศบาลนครขอนแก่นร่วมกับตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นรับมอบกล้อง CCTV ลดอุบัติเหตุเมือง : วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องมงกุฏเงิน ชั้น 2 โรงแรมโฆษะ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่ทางแยกในเมืองขอนแก่น” ระหว่าง เทศบาลนครขอนแก่น และตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายสุวพงษ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวมอบนโยบาย พร้อมด้วย ตัวแทนภาคีเครือข่ายกล่าวถึงความร่วมมือในการทำงานร่วมกันครั้งนี้ ประกอบด้วย พล.ต.ต.ฐากูร นัทธีศรี รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 พลตำรวจโทวิทยา ประยงค์พันธ์ ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย ประธานแผนงานสนับสนุนการ ป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด ประธานมูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนน รศ.ดร.ธเนศ เสถียรนาม คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผศ.รุจชัย อึ้งอารุณยะวี คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ต.อ.จรูญ นวมทอง รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน อาทิเช่น นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาล พลตำรวจโทวิทยา ประยงค์พันธ์ รักษาราชการแทน ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร อดีตเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ นพ.สมคิด เลิศสินอุดม ผู้อำนวยการศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤติบำบัด รพ.ขอนแก่น นายสุรพล ทวีแสงสกุลไทย และพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง

พิธีการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ สืบเนื่องจาก มูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดขอนแก่นได้มอบระบบกล้อง CCTV และอุปกรณ์ต่างๆของศูนย์ควบคุมสั่งการให้กับเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก Michael Woodford, President ของ Safer road foundation ประเทศอังกฤษ ในการดำเนินโครงการตรวจสอบสภาพการจราจรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุบริเวณทางแยกด้วยกล้องวงจรปิดในเมืองขอนแก่น เพื่อการตรวจจับผู้ขับรถฝ่าสัญญาณไฟแดงด้วยกล้องวงจรปิดอัตโนมัติงบประมาณในการดำเนินการติดตั้งทั้งหมด 8,300,000บาท (แปดล้านสามแสนบาทถ้วน) ในการใช้ประโยชน์ตรวจสอบสภาพการจราจรและป้องกันอุบัติเหตุบริเวณทางแยกที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง จำนวน 3 จุด คือ 1.แยกประตูเมือง 2.แยกประตูมอดินแดง 3.แยกเจริญศรีบนถนนมิตรภาพในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

จากสถิติข้อมูลผู้บาดเจ็บ (จาก รพ.ขอนแก่นและเครือข่ายโรงพยาบาล) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 เป็นต้นมา จำนวนผู้บาดเจ็บจากอบุติเหตุลดลงเป็นอย่างมาก รวมถึงผู้ขับรถไม่ปฎิบัติตามกฎจราจรมีจำนวนลดน้อยลงไปด้วย จากปี 2559 มีผู้ฝ่าไฟแดง ประมาณกว่า 700 คัน ณ ปัจจุบัน จำนวนผู้ฝ่าไฟแดง ลดลงเหลือเพียง 50 คัน จะเห็นได้ว่าคนขอนแก่นหันมาปฎิบัติตามกฎจราจรมากขึ้นและเห็นความสำคัญในการดูแลชีวิตและทรัพย์สินโดยการขับรถตามกฎ ระเบียบจราจรอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้เขียนโปรแกรม (Program) ในการใช้งานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ดังนั้น เป็นการส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการของทุกภาคส่วน จึงได้มีพิธีบันทึกความเข้าใจลงนามความร่วมมือการดำเนิน “โครงการติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่ทางแยกในเมืองขอนแก่น” ระหว่าง เทศบาลนครขอนแก่น โดยนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น และตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น โดย พันตำรวจเอกจรูญ นวมทอง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสุวพงษ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย ประธานแผนงานสนับสนุนการ ป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด ประธานมูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนน ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามในครั้งนี้
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้กล่าวว่า ขอชื่นชมเครือข่ายพลังของชาวขอนแก่นไม่ว่าจะดำเนินโครงการ/กิจกรรมใดๆได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายมาโดยตลอด และในโครงการนี้ก็เช่นกัน เป็นที่น่าภาคภูมิใจทั้งประเทศไทยมีเพียง 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดขอนแก่น ที่ประกาศใช้การติดตั้งกล้องCCTV ในการลดอุบัติเหตุ ลดการเสียชีวิต ลดการสูญเสีย อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ในการใช้เป็นหลักฐานต่างๆของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มความรวดเร็ว ในการทำงานเป็นอย่างมากในการสืบสวนคดีต่างๆ

ทั้งนี้จังหวัดขอนแก่นนับวันความเจริญเติบโตของเมืองมากขึ้น รถ ยานพาหนะ ผู้คน ผู้อาศัย ผู้ประกอบการ จะทวีมากขึ้นเป็นเท่าตัว เพื่อเป็นการเตรียมรับและป้องกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า เพื่อลดการสูญเสียการติดตั้งกล้องวงจรปิดCCTV เป็นหนึ่งช่องทางที่สามารถช่วยเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานได้รวดเร็ว สะดวก และสามารถครอบคลุมไปถึงการลดอุบัติเหตุการเสียชีวิตของพี่น้องประชาชนบนท้องถนนด้วยการขับรถไม่ประมาท ขับขี่ตามกฎจราจร ท้ายสุดนี้นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นมีความมุ่งหวังว่า “ ในอนาคตข้างหน้าคนขอนแก่นจะมีวินัยจราจรด้วยตนเอง และไม่ต้องพึ่งพากล้อง CCTV ”

ข่าว ภาพ จาก เพจ อสมท ขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น