ตามรอยหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ที่วัดโมกขวนาราม   ตำบลบ้านเป็ด    อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น   ได้มีการจัดงานตามรอยหลวงพ่อเทียน  จิตตสุโภ   ซึ่ง ในงานดังกล่าวมีกิจกรรม ทำบุญ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์  พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์    และมีการเสวนาธรรม  เรื่องอยากให้คนรุ่นใหม่คิดถึงอะไรเมื่อได้ยินชื่อหลวงพ่อเทียน  กิจกรรมการรำลึกถึงหลวงพ่อ   ความจริงของธรรมะไม่ใช่แค่เรื่องของศรัทธา ส่วนในช่วงเย็นของวันที่ 13 กันยายน    มีกิจกรรมเรื่องเล่าบนเม็ดทรายรำลึกคิดถึงหลวงพ่อเทียน   สื่อภาษาผ่านเม็ดทรายด้วยปลายนิ้วแสนพลิ้วไหว  โดยคุณก้องเกียรติ   กองจันดีพร้อมบรรเลงพิณแก้วโดยอาจารย์วีระพงษ์   ทวีศักดิ์ และในช่วงภาคค่ำมี          พระธรรมเทศนาอยากให้คนรุ่นใหม่คิดอย่างไรเมื่อได้ยินหลวงพ่อเทียน  โดยพระอธิการอเนก   เตชวโร   ประธานมูลนิธิหลวงพ่อเทียน พระอธิการอเนก   เตชวโร ได้กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน และมีลูกศิษย์หลวงพ่อ จากประเทศจีนมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย  และในวันที่ 26 กันยายน มีการแสดงพระธรรมเทศนา อยากให้คนรุ่นใหม่คิดอย่างไรเมื่อได้ยินหลวงพ่อเทียน  โดยพระอธิการไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต จังหวัดชัยภูมิ

การเสวนาธรรม  เรื่องอยากให้คนรุ่นใหม่คิดถึงอะไรเมื่อได้ยินชื่อหลวงพ่อเทียน  กิจกรรมการรำลึกถึงหลวงพ่อ   ความจริงของธรรมะไม่ใช่แค่เรื่องของศรัทธาเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น