องคมนตรีเปิดอบรมสัมมนาและบรรยายหัวข้อ “สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาทชาติเข้มแข็งมั่นคง” ที่จังหวัดสุรินทร์

องคมนตรีเปิดอบรมสัมมนาและบรรยายหัวข้อ “สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาทชาติเข้มแข็งมั่นคง” ที่จังหวัดสุรินทร์
เวลา 09.30 น. วันนี้(15 ก.ย.60) ที่ห้องชมพูพันธ์ทิพย์ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาและบรรยายพิเศษหัวข้อ “สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาทชาติเข้มแข็งมั่นคง” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย และภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดสุรินทร์ ด้านการรณรงค์ส่งเสริม สร้างจิตสำนึกคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีให้แก่บุคลากรภาครัฐและภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริต โดยนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และ นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ นายกสมาคมความมั่นคงปลอดภัยแห่งประเทศไทยและประธานมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ กล่าวรายงานและบรรยายในหัวข้อ “คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท” ด้วย
การจัดโครงการสัมมนา “สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาทชาติเข้มแข็งมั่นคง” มุ่งเน้นในการสร้างจิตสำนึกที่ดีต่องาน ที่จะได้มีโอกาสรับทราบพระราชปณิธานใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมนำคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต มาเป็นหลักคิดในการทำงาน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อส่วนรวม โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาจำนวนกว่า 500 คน

องคมนตรีเปิดอบรมสัมมนาและบรรยายหัวข้อ “สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาทชาติเข้มแข็งมั่นคง” ที่จังหวัดสุรินทร์

ขอบคุณ ข่าว  ภาพ  จาก ปชส สุรินทร์

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น