สรุป น้ำท่วมชัยภูมิ 18 กย 60

สรุปการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ ที่ สนง.ชลประทานจังหวัดชัยภูมิ วันนี้(18 ก.ย. 2560 เวลา 10.30-12.00 น.)
สถานการณ์น้ำท่วมย่านชุมชนเมืองในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ตั้งแต่ช่วงบ่ายวันที่ 17 กันยายน ที่ผ่านมา ปัจจุบัน (18 กันยายน 60 ) ยังคงมีน้ำท่วมสูงใน 11 ชุมชน หนักสุดที่ชุมชนกุดแคน ชุมชนโนนสมอ และชุมชนหนองบ่อ ระดับน้ำสูงกว่า 1 เมตร การจราจรถูกตัดขาด ต้องอพยพข้าวของเครื่องใช้ ขึ้นไปไว้ชั้นบน ขนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ออกมาไว้บนที่สูง สถานศึกษาหลายแห่งในตัวเมืองประกาศหยุดเรียน จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ประกอบด้วยโรงเรียนเทศบาล 3 โรงเรียนเทศบาล 4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล โรงสตรีชัยภูมิ โรงเรียนไพเราะ ถนนหลายสายที่ผ่านสถานที่ราชการสำคัญน้ำท่วมสูงรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ ตั้งแต่ห้าแยกโนนไฮ ถึงอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล หน้าโรงพยาบาลชัยภูมิ หน้าสถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองชัยภูมิ หน้าวัดชัยประสิทธิ์ หน้ามูลนิธิสว่างคุณธรรม ทำให้การจราจรติดขัด เนื่องจากวิ่งได้เป็นบางสายเท่านั้น ขณะที่การช่วยเหลือต่างได้ทยอยเข้าไปอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดวันนี้ 18 กันยายน 60 นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับประธานชุมชนทั้ง 11 ชุมชนที่ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อจัดระบบการป้องกันแก้ไขน้ำท่วมและการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการช่วยเหลือประชาชนเฉพาะหน้า ในเรื่องอาหารน้ำดื่ม และยารักษาโรค พร้อมกับการเร่งระบายน้ำออกจากตัวเมืองชัยภูมิ และการขนส่งประชาชน โดยจัดรถยกสูง เรือท้องแบน พร้อมเจ้าหน้าที่จากภาคีเครือข่ายทั้ง อบจ. เทศบาล แขวงการทาง ทหารจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชัยภูมิ ทหารจาก นพค.55 โดยกำหนดจุดรับส่งประชาชนไว้ที่บริเวณห้าแยกโนนไฮ บริเวณ บขส.เก่า และบริเวณสี่แยกทางเข้าประตูโรงพยาบาลชัยภูมิ
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยว่าสาเหตุสำคัญที่เกิดน้ำท่วมครั้งนี้ เกิดจากอิทธิพลของพายุทกซูรี ตกหนักบนเทือกเขาภูแลนคา โดยเฉพาะบริเวณเขาสระหงส์ วัดปริมาณฯฝนได้ 104 มม. ตั้งแต่คืน 15 กันยายน น้ำจำนวนนี้ได้ไหลบ่าลงท่วมถนน พื้นที่การเกษตรตำบลนาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ ลงมารวมกับน้ำในลำปะทาว ซึ่งเป็นน้ำที่ระบายตามปกติจากอ่างเก็บน้ำลำปะทาว ทำให้มวลน้ำมีปริมาณมากกว่าปกติ ไหลผ่านประตูระบายน้ำบ้านโนนทัน ต.บ้านเล่า เจ้าหน้าที่ชลประทานต้องเปิดบานประตูให้น้ำไหลผ่าน เพราะถ้าไม่เปิดประตู มวลน้ำจำนวนนี้จะท่วมบานประตู โดยมวลน้ำได้ไหลบ่าตามลำปะทาวผ่านตัวเมืองชัยภูมิเข้ามาทางชุมชนโนนสมอ กุดแคน หนองบ่อ และเอ่อล้นเข้าท่วมตั้งแต่บ่ายวันที่ 17 กันยายน และขยายออกไปท่วมชุมชนต่างๆ เทศบาลเมืองชัยภูมิ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งปิดทางน้ำและใช้เครื่องสูบน้ำออกจากตัวเมือง ตลอดเวลา ขณะนี้ระดับน้ำได้เริ่มลดลงแล้ว คาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม สถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ในอีก 1-2 วันนี้
นอกจากนี้ยังได้ตั้งศูนย์เฉพาะกิจขึ้นที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ คอยทำหน้าที่ประสานการช่วยเหลือซึ่งมีหน่วยงานต่างๆส่งกำลังเข้ามาช่วยเหลือ และรับเรื่องจากประชาชนที่ประสบภัย ล่าสุดได้รับการแจ้งจาก กรม ปภ.ว่าวันนี้เรือท้องแบน 30 ลำจะส่งมาถึงศูนย์ ซึ่งจะได้แบ่งให้ชุมชนต่างๆนำไปไว้ประจำชุมชน นอกจากนี้ยังมีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล สนับสนุนน้ำดื่ม 300 แกลลอน(ขนาด5ลิตร) อบจ.ชัยภูมิ สนับสนุนข้าวกล่อง 2,000 กล่อง น้ำดื่ม 200 โหล รถบรรทุก 5 คัน เรือท้องแบน10 ลำ เครื่องสูบน้ำ 12 นิ้ว 3 เครื่อง ,แขวงการทางจังหวัดชัยภูมิ สนับสนุนรถ 6 ล้อ 2 คัน รถปิคอัพ 6คัน ทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชัยภูมิ สนับสนุนกำลัง 50 นาย พร้อมเรือท้องแบนและรถบรรทุก ทหารจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 สนับสนุนกำลังพล 30 นาย พร้อมเรือท้องแบนและรถบรรทุก
สำหรับหน่วยงานหรือประชาชนที่มีความประสงค์จะสนับสนุน หรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ติดต่อได้ที่ศูนย์เฉพาะกิจฯ 0987896546

ข่าว  ภาพ จาก อสมท ชัยภูมิ



เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น