ชาวขอนแก่นชูวัฒนธรรมอีสานงานออกพรรษาถวายเป็นพุทธบูชา 

ชาวขอนแก่นชูวัฒนธรรมอีสานงานออกพรรษาถวายเป็นพุทธบูชา
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ร่วมแถลงข่าว “งานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2560” โดยมีตัวแทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ชุมชน และพี่น้องสื่อมวลชน ร่วมรับฟังข้อมูลและกิจกรรมในการจัดงาน
วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล อาคารป้องกันฯ ชั้น 2 เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นผู้แถลงข่าวการจัดงาน “งานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2560” โดยได้รับเกียรติจากนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการแถลงข่าว พร้อมด้วย นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และ นายชาญยุทธ เศวตสุวรรณ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น ร่วมเป็นผู้แถลงข่าวด้วย ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติมากมายอาทิ พันเอกสมบูรณ์ ณ หนองคาย รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 23,พันตำรวจเอกจรูญ นวมทอง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ,นายกิตติพัฒน์ อธิวัฒน์ธนาวงศ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ (ตัวแทนวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น) ,นายรัฐวิทญ์ พาฉิมพลี นักวิชาการศาสนาชำนาญพิเศษ (ตัวแทนสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น และคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น ทั้งรองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ,เลขานุการ-ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ,สมาชิกสภาเทศบาล ,หัวหน้าส่วนงานเทศบาล ,ผู้อำนวยการสำนัก-กอง ,ผู้บริหารสถานศึกษา ,พนักงานเทศบาล ,หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนทั้งภาครัฐภาคเอกชน ชุมชน และพี่น้องสื่อมวลชน
สำหรับข้อมูลกิจกรรมในงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2560 มีรายละเอียดดังนี้
ประเพณีลอยประทีปบูชาพุทธกตัญญูในวันออกพรรษา เป็นประเพณีวัฒนธรรมที่คน
อีสานได้มีการปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยอดีตกาล ตามความเชื่อของคนอีสานที่มีมาตั้งแต่โบราณ เพื่อเป็นการบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น และหน่วยงานภาครัฐ เอกช ตลอดจนประชาชนชาวขอนแก่น กำหนดจัดงาน “ประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมวิถีอีสาน อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไป และปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เกิดความรักความสามัคคี เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและสมานฉันท์ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น คือ “พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข” และตามนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ทั้งนี้ งานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2560 ได้กำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 3 – 6 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณริมบึงแก่นนคร ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นยังคงเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทำนุบำรุงพระศาสนา อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ได้แก่ การแสดงธรรมเทศนาในวันพุทธกตัญญู พิธีลอยประทีปบูชาน้ำ การประกวดฮ้านประทีป พิธีกวนข้าวทิพย์ไทย การมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ครอบครัวกตัญญู การประกวดสรภัญญะ Workshopการทำดอกไม้จันทน์ Workshopการทำกระทงด้วยวัสดุธรรมชาติและรีไซเคิล กิจกรรมของชมรมคนใจเดียวกัน(บอนไซ ชวนชม ไม้ดอกไม้ประดับ นกกรงหัวจุก พระเครื่อง) เป็นต้น
โดยในปี 2560 นี้ มีกิจกรรมพิเศษ คือ พิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็นและอธิษฐานจิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และพิธีทำบุญตักบาตรเทโว ณ บริเวณสะพานข้ามบึงแก่นนคร  ซึ่งถือได้ว่า เป็นครั้งแรกที่เทศบาลนครขอนแก่นได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเทโว และ ถือเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันที่จะมีการทำบุญตักบาตรที่บริเวณสะพานข้ามบึงแก่นนครเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น