จังหวัดขอนแก่นพร้อมแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้มีรายได้น้อย 21 กันยายน 2560 นี้

จังหวัดขอนแก่นพร้อมแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้มีรายได้น้อย 21 กันยายน 2560 นี้

นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ตามที่จังหวัดขอนแก่นได้เปิดให้ลงทะเบียนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้มีรายได้น้อยเมื่อวันที่ 3 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา และได้ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิผ่านคุณสมบัติตามที่กำหนดแล้ว โดยจะเริ่มแจกจ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 21 กันยายน 2560

ผู้ที่มาลงทะเบียนที่สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่นสามารถมารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่คลังจังหวัด ตั้งแต่เวลา 08.30 เป็นต้นไป และผู้ที่ลงทะเบียนที่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสิน ก็สามารถไปรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่หน่วยรับลงทะเบียนที่ได้ลงทะเบียนไว้ ในวันที่ 21 กันยายน 2560 ได้เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีสิทธิผ่านคุณสมบัติตามที่กำหนด โดยสามารถตรวจสอบด้วยตัวเองหรือขอความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ที่หน่วยงานรับลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ www.epayment.go.th คอลเซ็นเตอร์ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1359 และตรวจสอบ ณ ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถยื่นอุทธรณ์สิทธิผู้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยได้ที่ http://welfare2560.epayment.go.th โดยสามารถยื่นอุธรณ์ได้ถึงวันที่ 29 กันยายน 2560 และจะประกาศผลการอุทธรณ์ในวันที่ 24 ตุลาคม 2560เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น