รัฐบาลย้ำไม่ปล่อยให้คนทุจริตลอยนวล สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ

รัฐบาลย้ำไม่ปล่อยให้คนทุจริตลอยนวล สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ชี้นโยบายเป็นประโยชน์ พร้อมวอนประชาชนและสื่อมวลชนอย่ากดดันเจ้าหน้าที่

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกระแสข่าวการทุจริตในโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ว่า ที่ผ่านมาได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมทั้งมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ที่มีการร้องเรียนลงไปติดตามข้อมูลและค้นหาความจริงเพื่อให้เกิดความกระจ่าง และรายงานผลกลับมาที่ส่วนกลางโดยด่วน

“รัฐบาลและคสช. จะไม่ปล่อยให้มีการทุจริตเกิดขึ้นเด็ดขาด โดยให้เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดโดยไม่ต้องหวั่นเกรงอิทธิพลใด ๆ พร้อมทั้งยืนยันว่าหลักการของโครงการดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ เพราะมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน เช่น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การผลิตพืชและพันธุ์พืช การปศุสัตว์ การผลิตอาหารและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การประมง ฟาร์มชุมชน การจัดการศัตรูพืช และการปรับปรุงบำรุงดิน เป็นต้น

แต่หากในทางปฏิบัติพบว่า มีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริต หรือไม่เข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติเนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ หรือเกิดการขัดผลประโยชน์ระหว่างกัน ก็จะต้องมีการสืบสวนให้เกิดความชัดเจน หากมีความผิดจริงจะต้องถูกลงโทษอย่างเด็ดขาด โดยไม่มีข้อยกเว้น ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับใดก็ตาม”

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีกำชับว่า ขอให้พี่น้องประชาชนร่วมมือกับภาครัฐ แจ้งข้อมูลและหลักฐานการทุจริตไปยังเจ้าหน้าที่บ้านเมืองได้ที่ ศูนย์บริการประชาชน 1111 ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ รวมทั้งตู้ปณ.444 ปณ.ราชดำเนิน กรุงเทพฯ 10200 สายด่วน 1299 หรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ภายในหน่วยทหารที่ประจำอยู่ในพื้นที่กองทัพภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ

“นายกฯ เน้นย้ำว่าพื้นที่ที่มีการร้องเรียน ได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการอยู่ โดยอยากให้พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนที่ติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้ให้เวลาและความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้วย เพื่อไม่ให้เกิดความกดดันหรือบั่นทอนขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีเป้าหมายขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างความโปร่งใสให้กับสังคมไทย ตามนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ”เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น