ผู้ว่า ฯขอนแก่น นำชาวขอนแก่นทำพิธียกฉัตรพระเมรุมาศจำลอง

ผู้ว่าฯ ขอนแก่น นำชาวขอนแก่นทำพิธียกฉัตรพระเมรุมาศจำลอง
28 กันยายน 2560  ที่ลานวัดป่าแสงอรุณ ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานพิธียกฉัตรพระเมรุมาศจำลองที่จะใช้ประกอบในงานวางดอกไม้จันทน์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 26 ตุลาคม 2560นี้ โดยมีพระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9 เป็นประธานสงฆ์ในการสุหร่าย เจิม และปิดทองยอดฉัตร พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่า พิธีการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ที่บริเวณลานลานวัดป่าแสงอรุณ ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่า 75% และวันนี้ (28 ก.ย.) ได้ทำการยกฉัตรขึ้นไปติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการประดับตกแต่งรายละเอียดภายในต่างๆ อย่างประณีต โดยพระเมรุมาศจำลองนี้ มีส่วนฐานกว้าง 4.50 X 4.50 เมตร สูงจากฐานถึงยอด 21 เมตร กำหนดเสร็จภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 นี้ โดยมีสำนักงานโยธาธิการจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างเพื่อให้ทันใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 26 ตุลาคมนี้ ทั้งนี้ทางจังหวัดขอนแก่นได้เตรียมจัดระเบียบมวลชนให้ชาวจังหวัดขอนแก่น ได้วางดอกไม้จันท์อย่างทั่วถึงทั้งการจัดคนจัดระบบจราจรที่จอดรถและมีจิตอาสาที่สมัครมาช่วยงานนี้ทั้ง 26 อำเภอยอดรวมกว่า 6 หมื่นคน จากนั้น ผู้ว่า ฯ ขอนแก่น ได้ร่วมประชุม หน ส่วนราชการ ประจำเดือนกันยายน ซึ่งเป็นการประชุมเดือนสุดท้าย ก่อนเกษียณอายุราขการเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น