งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน  เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว รับรางวัลจาก ททท

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยรับโล่ “รางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560”   รางวัลดีเด่น ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว  จากสำนักงานใหญ่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

27  กันยายน 2560      ณ  ห้องรอยัล พารากอนฮอล์ 3 ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ  นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เข้ารับโล่ “รางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560  หรือ รางวัลกินรี”  รางวัลดีเด่น ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว  จากสำนักงานใหญ่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)   ได้รับเกียรติจาก พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

สำหรับรางวัลกินรี   มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทุกสาขา ตลอดจนภาครัฐ เอกชน และชุมชนท้องถิ่นที่เข้ามามีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวให้เกิดการพัฒนาและแข่งขันในเชิงคุณภาพด้านการบริหารจัดการทางการท่องเที่ยวในมิติของคุณค่าและความยั่งยืน  มีหลักเกณฑ์การประเมิน 4 ข้อ คือ การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  ,การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ,การประยุกต์แนวคิดการสร้างสรรค์คุณค่า (Value Creation) และนวัตกรรมเชิงคุณค่า (Value Innovation)  และการมีความพร้อมในการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่นได้นำเสนอโครงการ “งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว”
งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน  เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว  เป็นการสร้างอัตลักษณ์ของเมืองสู่ฐานที่มั่นทางวัฒนธรรมร่วมสมัย   โดยนำเอกลักษณ์ขอนแก่น คือ เสียงแคน ดอกคูน(ดอกไม้ประจำจังหวัด)   และมนต์เสน่ห์วิถีชีวิตของคนขอนแก่น  เชื่อมโยงกันด้วยสายน้ำที่ชุ่มเย็นผ่านการจัดงานสงกรานต์  ดังนั้น “งานวันดอกคูนบาน”   จึงเริ่มจัดขึ้นมาตั้งแต่ ปี 2531    ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “งานประเพณีสงกรานต์ เทศกาลดอกคูนเสียงแคน”     และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว” จนถึงปัจจุบัน  ในอดีตนั้นงานสงกรานต์ขอนแก่นยังไม่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว  มีแต่ชาวขอนแก่นที่เข้าร่วมชมกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่  ต่อมาเมื่อปี 2545 เทศบาลนครขอนแก่นจึงมีแนวคิดที่จะผลักดันให้เกิดงานสุดยอดสงกรานต์อีสานที่จังหวัดขอนแก่น จึงได้เสนอถนนสายหลักที่เล่นน้ำสงกรานต์ได้สนุกสนาน เช่นเดียวกับถนนข้าวสารที่กรุงเทพฯ จึงใช้ชื่อสถานที่ว่า “ถนนข้าวเหนียว”  ณ พื้นที่ถนนบริเวณหลังสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากชาวขอนแก่นและใกล้เคียงแต่เนื่องจากถนนดังกล่าวมีความคับแคบ  จึงทำให้เมื่อปี 2546 ย้ายมาอยู่ที่ถนนศรีจันทร์ โดยมีเวทีกิจกรรมที่น่าสนใจ ทำให้ถนนศรีจันทร์แห่งนี้มีสีสันความสนุกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา แต่เมื่อ ปี 2547 ได้มีการเปลี่ยนแนวคิดให้การเล่นน้ำสงกรานต์ที่ถนนข้าวเหนียว ให้เป็นงานสงกรานต์ที่สนุกได้โดยไม่ต้องใช้แอลกอฮอล์  เพื่อแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาท การแต่งกายและการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมของเด็กเยาวชน โดยงดรับการสนับสนุนจากบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้สงกรานต์ถนนข้าวเหนียวกลายเป็นพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ที่ปลอดภัย และเป็นพื้นที่การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ของเด็กเยาวชน จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบการจัดงานสงกรานต์ตระกูลข้าวปลอดเหล้า สนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์แห่งแรกของประเทศไทย  ภายใต้แนวคิด “สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์”

ปัจจุบันเทศบาลนครขอนแก่นได้จัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว  ระหว่างวันที่ 5 – 15  เมษายนของทุกปี โดยแบ่งพื้นที่กิจกรรม 2 โซน คือ บริเวณบึงแก่นนคร เป็นโซนวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ส่วนถนนข้าวเหนียว (ถนนศรีจันทร์) เป็นโซนกิจกรรมร่วมสมัย

ข่าว  ภาพ  จากเพจ ภาคกิจกรรม เทศบาลนครขอนแก่น

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น