จังหวัดร้อยเอ็ด อัญเชิญ “นพปฎลสุวรรณฉัตรฎ ขึ้นพระเมรุมาศจำลอง

ร้อยเอ็ด อัญเชิญ “นพปฎลสุวรรณฉัตรฎ ขึ้นพระเมรุมาศจำลอง

วันนี้ 6 ตุลาคม 2560 เวลา09:09 น.ที่บริเวณสถานที่ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง บึงพลาญชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร (นบ-พะ-ปะ-ดน-สุ-วัน-นะ-ฉัด) ขึ้นประดิษฐานส่วนบนพระเมรุมาศจำลอง ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อใช้ สำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 โดยมี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจและประชาชน เข้าร่วมพิธี

โดยเริ่มพิธีโดยพระธรรมธิติญาณ เจ้าคณะภาค๑๐ ฝ่ายธรรมยุต ปิดทองของส่วน ยอดฉัตร “นพปฎลสุวรรณฉัตร” และตามด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หลังจากนั้นพระสงฆ์ได้สวดเจริญพระพุทธมนต์ ประพรมน้ำมนต์ แล้วจึงได้นำ ยอดฉัตร “นพปฎลสุวรรณฉัตร” ขึ้นประดิษฐาน เป็นอันเสร็จพิธี

ซึ่งพระเมรุมาศจำลอง จะใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดร้อยเอ็ด ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ
ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามแนวทาง ตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการส่วนกลางทุกประการ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดให้ทุกจังหวัด/อำเภอ อย่างเหมาะสม และสมพระเกียรติ โดยให้ยึดหลัก “พอเพียง เรียบง่าย สมพระเกียรติ”

ข่าว  ภาพ ‍/ Mcot ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด อัญเชิญ “นพปฎลสุวรรณฉัตรฎ ขึ้นพระเมรุมาศจำลองเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น